-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Ký hiệu trúng ĐB:
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy

Ký hiệu trúng ĐB: 10CD - 14CD - 12CD
Đặc biệt 37376
Giải nhất 12891
Giải nhì 22279 64999
Giải ba 31411 55239 92987
31305 21887 46023
Giải tư 9693 9579 0168 4861
Giải năm 8140 1306 9418
4642 9004 6377
Giải sáu 948 266 172
Giải bảy 50 76 24 36
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 1,8
2 3,4
3 6,9
4 0,2,8
5 0
6 1,6,8
7 2,6,6,7,9,9
8 7,7
9 1,3,9
Đầu Đuôi
4,5 0
1,6,9 1
4,7 2
2,9 3
0,2 4
0 5
0,3,6,7,7 6
7,8,8 7
1,4,6 8
3,7,7,9 9

Ký hiệu trúng ĐB: 13CE - 4CE - 11CE
Đặc biệt 91609
Giải nhất 82206
Giải nhì 26860 61989
Giải ba 51549 14541 31054
96070 20841 13121
Giải tư 4250 7746 8751 8613
Giải năm 2838 1219 1634
6563 9437 4937
Giải sáu 611 523 835
Giải bảy 31 68 80 65
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,3,9
2 1,3
3 1,4,5,7,7,8
4 1,1,6,9
5 0,1,4
6 0,3,5,8
7 0
8 0,9
9
Đầu Đuôi
5,6,7,8 0
1,2,3,4,4,5 1
2
1,2,6 3
3,5 4
3,6 5
0,4 6
3,3 7
3,6 8
0,1,4,8 9