-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 85
Giải bảy 609
Giải sáu 0094 2568 0424
Giải năm 3441
Giải bốn 61591 06317 72638 23625
60697 09763 11162
Giải ba 55308 79455
Giải nhì 90330
Giải nhất 07017
Đặc biệt 828017
Đầu Đuôi
0 8,9
1 7,7,7
2 4,5
3 0,8
4 1
5 5
6 2,3,8
7
8 5
9 1,4,7
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
6 2
6 3
2,9 4
2,5,8 5
6
1,1,1,9 7
0,3,6 8
0 9
Giải tám 96
Giải bảy 000
Giải sáu 3000 3948 5545
Giải năm 0194
Giải bốn 41445 19194 84050 20029
23429 76908 58146
Giải ba 56762 47911
Giải nhì 36074
Giải nhất 15356
Đặc biệt 658149
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 1
2 9,9
3
4 5,5,6,8,9
5 0,6
6 2
7 4
8
9 4,4,6
Đầu Đuôi
0,0,5 0
1 1
6 2
3
7,9,9 4
4,4 5
4,5,9 6
7
0,4 8
2,2,4 9
Giải tám 25
Giải bảy 101
Giải sáu 7117 9928 8852
Giải năm 6325
Giải bốn 77130 30171 79398 11844
54967 27449 23225
Giải ba 49802 68191
Giải nhì 88382
Giải nhất 63805
Đặc biệt 986281
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 7
2 5,5,5,8
3 0
4 4,9
5 2
6 7
7 1
8 1,2
9 1,8
Đầu Đuôi
3 0
0,7,8,9 1
0,5,8 2
3
4 4
0,2,2,2 5
6
1,6 7
2,9 8
4 9