-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 16
Giải bảy 652
Giải sáu 4292 3172 2135
Giải năm 3469
Giải bốn 31475 43513 19114 37793
77219 16134 59126
Giải ba 71519 09229
Giải nhì 07920
Giải nhất 49388
Đặc biệt 321285
Đầu Đuôi
0
1 3,4,6,9,9
2 0,6,9
3 4,5
4
5 2
6 9
7 2,5
8 5,8
9 2,3
Đầu Đuôi
2 0
1
5,7,9 2
1,9 3
1,3 4
3,7,8 5
1,2 6
7
8 8
1,1,2,6 9
Giải tám 13
Giải bảy 867
Giải sáu 9750 7185 2624
Giải năm 9594
Giải bốn 66006 58522 24196 98761
79808 19585 53223
Giải ba 67062 32585
Giải nhì 23606
Giải nhất 29137
Đặc biệt 549579
Đầu Đuôi
0 6,6,8
1 3
2 2,3,4
3 7
4
5 0
6 1,2,7
7 9
8 5,5,5
9 4,6
Đầu Đuôi
5 0
6 1
2,6 2
1,2 3
2,9 4
8,8,8 5
0,0,9 6
3,6 7
0 8
7 9
Giải tám 46
Giải bảy 337
Giải sáu 9213 7546 4237
Giải năm 1054
Giải bốn 12561 71546 49297 47167
68791 79733 78719
Giải ba 58364 38063
Giải nhì 86676
Giải nhất 91634
Đặc biệt 193334
Đầu Đuôi
0
1 3,9
2
3 3,4,4,7,7
4 6,6,6
5 4
6 1,3,4,7
7 6
8
9 1,7
Đầu Đuôi
0
6,9 1
2
1,3,6 3
3,3,5,6 4
5
4,4,4,7 6
3,3,6,9 7
8
1 9