-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 92
Giải bảy 120
Giải sáu 2956 7198 1606
Giải năm 0164
Giải bốn 54010 96439 32204 64025
97926 74178 02159
Giải ba 71512 55728
Giải nhì 91279
Giải nhất 47304
Đặc biệt 997900
Đầu Đuôi
0 0,4,4,6
1 0,2
2 0,5,6,8
3 9
4
5 6,9
6 4
7 8,9
8
9 2,8
Đầu Đuôi
0,1,2 0
1
1,9 2
3
0,0,6 4
2 5
0,2,5 6
7
2,7,9 8
3,5,7 9
Giải tám 01
Giải bảy 100
Giải sáu 7867 0828 6033
Giải năm 8446
Giải bốn 47714 41202 65170 20061
58623 38957 44886
Giải ba 86210 76925
Giải nhì 57043
Giải nhất 60226
Đặc biệt 771204
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4
1 0,4
2 3,5,6,8
3 3
4 3,6
5 7
6 1,7
7 0
8 6
9
Đầu Đuôi
0,1,7 0
0,6 1
0 2
2,3,4 3
0,1 4
2 5
2,4,8 6
5,6 7
2 8
9
Giải tám 42
Giải bảy 026
Giải sáu 2187 4348 7176
Giải năm 8335
Giải bốn 74948 67728 03203 18671
83318 46546 77490
Giải ba 55652 89341
Giải nhì 82822
Giải nhất 91374
Đặc biệt 901143
Đầu Đuôi
0 3
1 8
2 2,6,8
3 5
4 1,2,3,6,8,8
5 2
6
7 1,4,6
8 7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
2,4,5 2
0,4 3
7 4
3 5
2,4,7 6
8 7
1,2,4,4 8
9