-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 68
Giải bảy 414
Giải sáu 8602 8165 8530
Giải năm 5682
Giải bốn 68119 48567 46497 95677
06042 82686 09951
Giải ba 03420 84910
Giải nhì 35882
Giải nhất 93350
Đặc biệt 896312
Đầu Đuôi
0 2
1 0,2,4,9
2 0
3 0
4 2
5 0,1
6 5,7,8
7 7
8 2,2,6
9 7
Đầu Đuôi
1,2,3,5 0
5 1
0,1,4,8,8 2
3
1 4
6 5
8 6
6,7,9 7
6 8
1 9
Giải tám 83
Giải bảy 746
Giải sáu 6546 0406 1957
Giải năm 5762
Giải bốn 91131 33035 10384 34271
01540 86142 60020
Giải ba 50143 54954
Giải nhì 76658
Giải nhất 82036
Đặc biệt 028904
Đầu Đuôi
0 4,6
1
2 0
3 1,5,6
4 0,2,3,6,6
5 4,7,8
6 2
7 1
8 3,4
9
Đầu Đuôi
2,4 0
3,7 1
4,6 2
4,8 3
0,5,8 4
3 5
0,3,4,4 6
5 7
5 8
9
Giải tám 69
Giải bảy 534
Giải sáu 2358 4423 7364
Giải năm 7533
Giải bốn 94516 61453 20096 90470
96072 40886 35731
Giải ba 25029 76727
Giải nhì 35371
Giải nhất 74705
Đặc biệt 723056
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 3,7,9
3 1,3,4
4
5 3,6,8
6 4,9
7 0,1,2
8 6
9 6
Đầu Đuôi
7 0
3,7 1
7 2
2,3,5 3
3,6 4
0 5
1,5,8,9 6
2 7
5 8
2,6 9