-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 02
Giải bảy 468
Giải sáu 5234 4128 8952
Giải năm 8881
Giải bốn 92742 70217 89514 42813
90140 01206 33698
Giải ba 67034 85676
Giải nhì 10356
Giải nhất 76715
Đặc biệt 189815
Đầu Đuôi
0 2,6
1 3,4,5,5,7
2 8
3 4,4
4 0,2
5 2,6
6 8
7 6
8 1
9 8
Đầu Đuôi
4 0
8 1
0,4,5 2
1 3
1,3,3 4
1,1 5
0,5,7 6
1 7
2,6,9 8
9
Giải tám 41
Giải bảy 790
Giải sáu 1902 6060 2380
Giải năm 2171
Giải bốn 44093 00340 08943 36474
12777 67057 47656
Giải ba 44555 57035
Giải nhì 99827
Giải nhất 34057
Đặc biệt 345319
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 7
3 5
4 0,1,3
5 5,6,7,7
6 0
7 1,4,7
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
4,6,8,9 0
4,7 1
0 2
4,9 3
7 4
3,5 5
5 6
2,5,5,7 7
8
1 9
Giải tám 51
Giải bảy 680
Giải sáu 1870 6161 2086
Giải năm 3171
Giải bốn 25772 83781 59272 00291
89238 44572 02332
Giải ba 69160 94529
Giải nhì 06045
Giải nhất 68483
Đặc biệt 972688
Đầu Đuôi
0
1
2 9
3 2,8
4 5
5 1
6 0,1
7 0,1,2,2,2
8 0,1,3,6,8
9 1
Đầu Đuôi
6,7,8 0
5,6,7,8,9 1
3,7,7,7 2
8 3
4
4 5
8 6
7
3,8 8
2 9