-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 35
Giải bảy 791
Giải sáu 5489 0772 9328
Giải năm 3241
Giải bốn 18253 13608 25161 97155
19396 45333 08855
Giải ba 85926 25702
Giải nhì 47540
Giải nhất 27685
Đặc biệt 144484
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2 6,8
3 3,5
4 0,1
5 3,5,5
6 1
7 2
8 4,5,9
9 1,6
Đầu Đuôi
4 0
4,6,9 1
0,7 2
3,5 3
8 4
3,5,5,8 5
2,9 6
7
0,2 8
8 9
Giải tám 81
Giải bảy 004
Giải sáu 9454 0022 4487
Giải năm 6360
Giải bốn 06699 62030 96760 20923
35241 07034 54450
Giải ba 75850 65320
Giải nhì 13282
Giải nhất 11272
Đặc biệt 246528
Đầu Đuôi
0 4
1
2 0,2,3,8
3 0,4
4 1
5 0,0,4
6 0,0
7 2
8 1,2,7
9 9
Đầu Đuôi
2,3,5,5,6,6 0
4,8 1
2,7,8 2
2 3
0,3,5 4
5
6
8 7
2 8
9 9
Giải tám 40
Giải bảy 905
Giải sáu 1142 0549 2441
Giải năm 0243
Giải bốn 78507 12407 83599 73139
71711 86312 44415
Giải ba 12256 45823
Giải nhì 50229
Giải nhất 36136
Đặc biệt 336497
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 1,2,5
2 3,9
3 6,9
4 0,1,2,3,9
5 6
6
7
8
9 7,9
Đầu Đuôi
4 0
1,4 1
1,4 2
2,4 3
4
0,1 5
3,5 6
0,0,9 7
8
2,3,4,9 9