-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 72
Giải bảy 996
Giải sáu 9126 4434 2698
Giải năm 5357
Giải bốn 90183 05024 88601 05177
21783 47457 69977
Giải ba 54982 09935
Giải nhì 48222
Giải nhất 06930
Đặc biệt 538349
Đầu Đuôi
0 1
1
2 2,4,6
3 0,4,5
4 9
5 7,7
6
7 2,7,7
8 2,3,3
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
0 1
2,7,8 2
8,8 3
2,3 4
3 5
2,9 6
5,5,7,7 7
9 8
4 9
Giải tám 08
Giải bảy 945
Giải sáu 9253 0033 8793
Giải năm 9992
Giải bốn 79134 67543 94492 96711
08715 38948 25730
Giải ba 89234 98391
Giải nhì 97926
Giải nhất 35777
Đặc biệt 228603
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1,5
2 6
3 0,3,4,4
4 3,5,8
5 3
6
7 7
8
9 1,2,2,3
Đầu Đuôi
3 0
1,9 1
9,9 2
0,3,4,5,9 3
3,3 4
1,4 5
2 6
7 7
0,4 8
9
Giải tám 86
Giải bảy 223
Giải sáu 9505 5055 6276
Giải năm 8944
Giải bốn 70763 93836 97292 88146
23793 73511 01528
Giải ba 61061 73032
Giải nhì 63677
Giải nhất 52732
Đặc biệt 657275
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 3,8
3 2,2,6
4 4,6
5 5
6 1,3
7 5,6,7
8 6
9 2,3
Đầu Đuôi
0
1,6 1
3,3,9 2
2,6,9 3
4 4
0,5,7 5
3,4,7,8 6
7 7
2 8
9