-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 81
Giải bảy 474
Giải sáu 9285 0962 2299
Giải năm 2340
Giải bốn 82211 46486 00106 37905
28529 83299 01058
Giải ba 51666 77785
Giải nhì 40158
Giải nhất 23010
Đặc biệt 396536
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,1
2 9
3 6
4 0
5 8,8
6 2,6
7 4
8 1,5,5,6
9 9,9
Đầu Đuôi
1,4 0
1,8 1
6 2
3
7 4
0,8,8 5
0,3,6,8 6
7
5,5 8
2,9,9 9
Giải tám 52
Giải bảy 658
Giải sáu 5390 0477 6850
Giải năm 8297
Giải bốn 16104 40684 25346 33678
06107 67613 62251
Giải ba 43993 71243
Giải nhì 74090
Giải nhất 77330
Đặc biệt 626287
Đầu Đuôi
0 4,7
1 3
2
3 0
4 3,6
5 0,1,2,8
6
7 7,8
8 4,7
9 0,0,3,7
Đầu Đuôi
3,5,9,9 0
5 1
5 2
1,4,9 3
0,8 4
5
4 6
0,7,8,9 7
5,7 8
9
Giải tám 87
Giải bảy 628
Giải sáu 4830 3390 6538
Giải năm 6558
Giải bốn 77839 69061 33818 34556
04276 50159 92199
Giải ba 90580 20484
Giải nhì 91220
Giải nhất 81438
Đặc biệt 463593
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,8
3 0,8,8,9
4
5 6,8,9
6 1
7 6
8 0,4,7
9 0,3,9
Đầu Đuôi
2,3,8,9 0
6 1
2
9 3
8 4
5
5,7 6
8 7
1,2,3,3,5 8
3,5,9 9