-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 22
Giải bảy 311
Giải sáu 0817 0126 0166
Giải năm 5180
Giải bốn 20952 63782 80626 39985
11218 64268 71550
Giải ba 62526 11173
Giải nhì 85924
Giải nhất 46776
Đặc biệt 273039
Đầu Đuôi
0
1 1,7,8
2 2,4,6,6,6
3 9
4
5 0,2
6 6,8
7 3,6
8 0,2,5
9
Đầu Đuôi
5,8 0
1 1
2,5,8 2
7 3
2 4
8 5
2,2,2,6,7 6
1 7
1,6 8
3 9
Giải tám 47
Giải bảy 601
Giải sáu 0959 7047 0239
Giải năm 4916
Giải bốn 01584 56472 25748 23309
72861 09222 55614
Giải ba 56139 56367
Giải nhì 65433
Giải nhất 19354
Đặc biệt 262956
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4,6
2 2
3 3,9,9
4 7,7,8
5 4,6,9
6 1,7
7 2
8 4
9
Đầu Đuôi
0
0,6 1
2,7 2
3 3
1,5,8 4
5
1,5 6
4,4,6 7
4 8
0,3,3,5 9
Giải tám 82
Giải bảy 209
Giải sáu 4925 8965 4491
Giải năm 8355
Giải bốn 85890 41104 07003 89775
38618 01426 81874
Giải ba 79362 40381
Giải nhì 47301
Giải nhất 41056
Đặc biệt 025632
Đầu Đuôi
0 1,3,4,9
1 8
2 5,6
3 2
4
5 5,6
6 2,5
7 4,5
8 1,2
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
0,8,9 1
3,6,8 2
0 3
0,7 4
2,5,6,7 5
2,5 6
7
1 8
0 9