-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 51
Giải bảy 838
Giải sáu 5609 4964 2527
Giải năm 1220
Giải bốn 01938 51234 27126 40417
01703 42063 97381
Giải ba 00610 28240
Giải nhì 93659
Giải nhất 78186
Đặc biệt 626262
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,7
2 0,6,7
3 4,8,8
4 0
5 1,9
6 2,3,4
7
8 1,6
9
Đầu Đuôi
1,2,4 0
5,8 1
6 2
0,6 3
3,6 4
5
2,8 6
1,2 7
3,3 8
0,5 9
Giải tám 92
Giải bảy 986
Giải sáu 0524 9559 7934
Giải năm 6870
Giải bốn 24873 90795 05607 44292
84134 13360 16600
Giải ba 47298 74668
Giải nhì 73401
Giải nhất 92746
Đặc biệt 388470
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1
2 4
3 4,4
4 6
5 9
6 0,8
7 0,0,3
8 6
9 2,2,5,8
Đầu Đuôi
0,6,7,7 0
0 1
9,9 2
7 3
2,3,3 4
9 5
4,8 6
0 7
6,9 8
5 9
Giải tám 65
Giải bảy 090
Giải sáu 7541 1332 3818
Giải năm 8354
Giải bốn 33874 03538 10619 15348
88643 03976 11731
Giải ba 68129 21020
Giải nhì 40155
Giải nhất 51330
Đặc biệt 560765
Đầu Đuôi
0
1 8,9
2 0,9
3 0,1,2,8
4 1,3,8
5 4,5
6 5,5
7 4,6
8
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
3,4 1
3 2
4 3
5,7 4
5,6,6 5
7 6
7
1,3,4 8
1,2 9