-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 90
Giải bảy 101
Giải sáu 2153 0006 7131
Giải năm 5061
Giải bốn 99011 64829 45518 32098
97571 04590 24810
Giải ba 14822 80100
Giải nhì 78006
Giải nhất 89630
Đặc biệt 514370
Đầu Đuôi
0 0,1,6,6
1 0,1,8
2 2,9
3 0,1
4
5 3
6 1
7 0,1
8
9 0,0,8
Đầu Đuôi
0,1,3,7,9,9 0
0,1,3,6,7 1
2 2
5 3
4
5
0,0 6
7
1,9 8
2 9
Giải tám 37
Giải bảy 938
Giải sáu 5324 6787 5918
Giải năm 4971
Giải bốn 33106 74636 43205 45427
47736 07904 58593
Giải ba 12057 65332
Giải nhì 02474
Giải nhất 48838
Đặc biệt 737854
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 8
2 4,7
3 2,6,6,7,8,8
4
5 4,7
6
7 1,4
8 7
9 3
Đầu Đuôi
0
7 1
3 2
9 3
0,2,5,7 4
0 5
0,3,3 6
2,3,5,8 7
1,3,3 8
9
Giải tám 45
Giải bảy 734
Giải sáu 4568 7370 1986
Giải năm 4762
Giải bốn 50811 17545 18532 85432
80460 17099 34520
Giải ba 50160 10389
Giải nhì 45971
Giải nhất 58753
Đặc biệt 266431
Đầu Đuôi
0
1 1
2 0
3 1,2,2,4
4 5,5
5 3
6 0,0,2,8
7 0,1
8 6,9
9 9
Đầu Đuôi
2,6,6,7 0
1,3,7 1
3,3,6 2
5 3
3 4
4,4 5
8 6
7
6 8
8,9 9