-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 76
Giải bảy 773
Giải sáu 6273 7749 1762
Giải năm 6914
Giải bốn 62480 29021 43318 36035
48809 54682 68909
Giải ba 85739 64659
Giải nhì 10095
Giải nhất 16104
Đặc biệt 153238
Đầu Đuôi
0 4,9,9
1 4,8
2 1
3 5,8,9
4 9
5 9
6 2
7 3,3,6
8 0,2
9 5
Đầu Đuôi
8 0
2 1
6,8 2
7,7 3
0,1 4
3,9 5
7 6
7
1,3 8
0,0,3,4,5 9
Giải tám 03
Giải bảy 040
Giải sáu 6804 8856 2486
Giải năm 3847
Giải bốn 34347 33830 19355 99124
85186 87674 51913
Giải ba 50959 40865
Giải nhì 91956
Giải nhất 31714
Đặc biệt 993867
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3,4
2 4
3 0
4 0,7,7
5 5,6,6,9
6 5,7
7 4
8 6,6
9
Đầu Đuôi
3,4 0
1
2
0,1 3
0,1,2,7 4
5,6 5
5,5,8,8 6
4,4,6 7
8
5 9
Giải tám 08
Giải bảy 081
Giải sáu 9025 9566 3447
Giải năm 2814
Giải bốn 36041 58715 76680 22850
77809 62272 28449
Giải ba 96631 02811
Giải nhì 90121
Giải nhất 29131
Đặc biệt 371296
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,4,5
2 1,5
3 1,1
4 1,7,9
5 0
6 6
7 2
8 0,1
9 6
Đầu Đuôi
5,8 0
1,2,3,3,4,8 1
7 2
3
1 4
1,2 5
6,9 6
4 7
0 8
0,4 9