-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 74
Giải bảy 037
Giải sáu 4831 5598 1899
Giải năm 7717
Giải bốn 74114 92824 60843 13730
93946 50288 39216
Giải ba 38526 50864
Giải nhì 13427
Giải nhất 50742
Đặc biệt 976073
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7
2 4,6,7
3 0,1,7
4 2,3,6
5
6 4
7 3,4
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
4 2
4,7 3
1,2,6,7 4
5
1,2,4 6
1,2,3 7
8,9 8
9 9
Giải tám 08
Giải bảy 643
Giải sáu 6294 2747 8925
Giải năm 7863
Giải bốn 23707 68741 45512 40699
92146 97172 40125
Giải ba 92815 90313
Giải nhì 93482
Giải nhất 74364
Đặc biệt 391151
Đầu Đuôi
0 7,8
1 2,3,5
2 5,5
3
4 1,3,6,7
5 1
6 3,4
7 2
8 2
9 4,9
Đầu Đuôi
0
4,5 1
1,7,8 2
1,4,6 3
6,9 4
1,2,2 5
4 6
0,4 7
0 8
9 9
Giải tám 70
Giải bảy 181
Giải sáu 4378 6194 5527
Giải năm 1325
Giải bốn 43129 43678 00945 20524
92816 84027 16606
Giải ba 11665 91616
Giải nhì 36479
Giải nhất 14211
Đặc biệt 221227
Đầu Đuôi
0 6
1 1,6,6
2 4,5,7,7,7,9
3
4 5
5
6 5
7 0,8,8,9
8 1
9 4
Đầu Đuôi
7 0
1,8 1
2
3
2,9 4
2,4,6 5
0,1,1 6
2,2,2 7
7,7 8
2,7 9