-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 80
Giải bảy 266
Giải sáu 5390 7387 9914
Giải năm 4888
Giải bốn 49144 05313 01408 44501
61066 37072 36696
Giải ba 25304 79854
Giải nhì 62946
Giải nhất 56723
Đặc biệt 236092
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 3,4
2 3
3
4 4,6
5 4
6 6,6
7 2
8 0,7,8
9 0,2,6
Đầu Đuôi
8,9 0
0 1
7,9 2
1,2 3
0,1,4,5 4
5
4,6,6,9 6
8 7
0,8 8
9
Giải tám 66
Giải bảy 246
Giải sáu 0514 8697 1514
Giải năm 4290
Giải bốn 88417 18689 95767 27946
54551 62402 59674
Giải ba 28659 62610
Giải nhì 80851
Giải nhất 21032
Đặc biệt 153601
Đầu Đuôi
0 1,2
1 0,4,4,7
2
3 2
4 6,6
5 1,1,9
6 6,7
7 4
8 9
9 0,7
Đầu Đuôi
1,9 0
0,5,5 1
0,3 2
3
1,1,7 4
5
4,4,6 6
1,6,9 7
8
5,8 9
Giải tám 19
Giải bảy 305
Giải sáu 5986 7862 3646
Giải năm 8417
Giải bốn 85378 83489 85028 92064
98945 19057 20813
Giải ba 27061 09955
Giải nhì 43816
Giải nhất 55500
Đặc biệt 814312
Đầu Đuôi
0 0,5
1 2,3,6,7,9
2 8
3
4 5,6
5 5,7
6 1,2,4
7 8
8 6,9
9
Đầu Đuôi
0 0
6 1
1,6 2
1 3
6 4
0,4,5 5
1,4,8 6
1,5 7
2,7 8
1,8 9