-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 84
Giải bảy 999
Giải sáu 6130 8904 4061
Giải năm 6172
Giải bốn 03097 20526 00122 37284
80821 93181 19379
Giải ba 27209 40229
Giải nhì 88421
Giải nhất 62064
Đặc biệt 709658
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 1,1,2,6,9
3 0
4
5 8
6 1,4
7 2,9
8 1,4,4
9 7,9
Đầu Đuôi
3 0
2,2,6,8 1
2,7 2
3
0,6,8,8 4
5
2 6
9 7
5 8
0,2,7,9 9
Giải tám 16
Giải bảy 119
Giải sáu 6784 1613 1415
Giải năm 7797
Giải bốn 09355 06749 50922 20343
56703 63752 03546
Giải ba 19841 83025
Giải nhì 37170
Giải nhất 43313
Đặc biệt 392121
Đầu Đuôi
0 3
1 3,3,5,6,9
2 1,2,5
3
4 1,3,6,9
5 2,5
6
7 0
8 4
9 7
Đầu Đuôi
7 0
2,4 1
2,5 2
0,1,1,4 3
8 4
1,2,5 5
1,4 6
9 7
8
1,4 9
Giải tám 11
Giải bảy 954
Giải sáu 6293 8806 2678
Giải năm 8358
Giải bốn 00574 80984 86845 64783
82443 50594 44624
Giải ba 20397 35566
Giải nhì 73911
Giải nhất 60490
Đặc biệt 857911
Đầu Đuôi
0 6
1 1,1,1
2 4
3
4 3,5
5 4,8
6 6
7 4,8
8 3,4
9 0,3,4,7
Đầu Đuôi
9 0
1,1,1 1
2
4,8,9 3
2,5,7,8,9 4
4 5
0,6 6
9 7
5,7 8
9