-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 32
Giải bảy 763
Giải sáu 7066 1138 5102
Giải năm 5654
Giải bốn 93792 67249 21687 46364
51847 30546 14903
Giải ba 41504 68456
Giải nhì 49605
Giải nhất 22112
Đặc biệt 115338
Đầu Đuôi
0 2,3,4,5
1 2
2
3 2,8,8
4 6,7,9
5 4,6
6 3,4,6
7
8 7
9 2
Đầu Đuôi
0
1
0,1,3,9 2
0,6 3
0,5,6 4
0 5
4,5,6 6
4,8 7
3,3 8
4 9
Giải tám 92
Giải bảy 306
Giải sáu 0296 6349 3852
Giải năm 8377
Giải bốn 02151 35203 62891 89688
07927 24639 03187
Giải ba 45556 13169
Giải nhì 79676
Giải nhất 56301
Đặc biệt 409161
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1
2 7
3 9
4 9
5 1,2,6
6 1,9
7 6,7
8 7,8
9 1,2,6
Đầu Đuôi
0
0,5,6,9 1
5,9 2
0 3
4
5
0,5,7,9 6
2,7,8 7
8 8
3,4,6 9
Giải tám 23
Giải bảy 108
Giải sáu 6417 7065 4740
Giải năm 1990
Giải bốn 54341 76182 03440 27057
22242 01403 17477
Giải ba 83870 90608
Giải nhì 12769
Giải nhất 45161
Đặc biệt 140942
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 7
2 3
3
4 0,0,1,2,2
5 7
6 1,5,9
7 0,7
8 2
9 0
Đầu Đuôi
4,4,7,9 0
4,6 1
4,4,8 2
0,2 3
4
6 5
6
1,5,7 7
0,0 8
6 9