-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 20
Giải bảy 703
Giải sáu 6257 3001 3784
Giải năm 9987
Giải bốn 42797 92454 73189 80272
67631 39269 34224
Giải ba 34710 98202
Giải nhì 18760
Giải nhất 13480
Đặc biệt 651282
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 0
2 0,4
3 1
4
5 4,7
6 0,9
7 2
8 0,2,4,7,9
9 7
Đầu Đuôi
1,2,6,8 0
0,3 1
0,7,8 2
0 3
2,5,8 4
5
6
5,8,9 7
8
6,8 9
Giải tám 85
Giải bảy 318
Giải sáu 0410 5901 1321
Giải năm 2865
Giải bốn 67379 03042 86759 81969
75381 37922 35693
Giải ba 77076 63404
Giải nhì 67672
Giải nhất 66519
Đặc biệt 410659
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0,8,9
2 1,2
3
4 2
5 9,9
6 5,9
7 2,6,9
8 1,5
9 3
Đầu Đuôi
1 0
0,2,8 1
2,4,7 2
9 3
0 4
6,8 5
7 6
7
1 8
1,5,5,6,7 9
Giải tám 20
Giải bảy 663
Giải sáu 9280 8122 2955
Giải năm 0957
Giải bốn 33151 14793 23017 42527
56793 30838 16029
Giải ba 48762 57983
Giải nhì 50231
Giải nhất 00719
Đặc biệt 831205
Đầu Đuôi
0 5
1 7,9
2 0,2,7,9
3 1,8
4
5 1,5,7
6 2,3
7
8 0,3
9 3,3
Đầu Đuôi
2,8 0
3,5 1
2,6 2
6,8,9,9 3
4
0,5 5
6
1,2,5 7
3 8
1,2 9