-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 66
Giải bảy 407
Giải sáu 5725 8848 9482
Giải năm 8919
Giải bốn 95243 52372 54683 95573
13976 02536 44296
Giải ba 34265 58721
Giải nhì 28805
Giải nhất 51538
Đặc biệt 469174
Đầu Đuôi
0 5,7
1 9
2 1,5
3 6,8
4 3,8
5
6 5,6
7 2,3,4,6
8 2,3
9 6
Đầu Đuôi
0
2 1
7,8 2
4,7,8 3
7 4
0,2,6 5
3,6,7,9 6
0 7
3,4 8
1 9
Giải tám 01
Giải bảy 862
Giải sáu 3089 3285 5126
Giải năm 5169
Giải bốn 09984 08871 73116 36877
87019 07306 60570
Giải ba 88692 46850
Giải nhì 83708
Giải nhất 96536
Đặc biệt 087438
Đầu Đuôi
0 1,6,8
1 6,9
2 6
3 6,8
4
5 0
6 2,9
7 0,1,7
8 4,5,9
9 2
Đầu Đuôi
5,7 0
0,7 1
6,9 2
3
8 4
8 5
0,1,2,3 6
7 7
0,3 8
1,6,8 9
Giải tám 53
Giải bảy 632
Giải sáu 6932 9697 7512
Giải năm 6014
Giải bốn 57841 17752 09637 84037
63649 87890 02838
Giải ba 62459 76211
Giải nhì 47356
Giải nhất 01831
Đặc biệt 572641
Đầu Đuôi
0
1 1,2,4
2
3 1,2,2,7,7,8
4 1,1,9
5 2,3,6,9
6
7
8
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
1,3,4,4 1
1,3,3,5 2
5 3
1 4
5
5 6
3,3,9 7
3 8
4,5 9