-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 01
Giải bảy 726
Giải sáu 9077 5598 5238
Giải năm 1009
Giải bốn 36321 40607 53788 90092
86483 01878 90290
Giải ba 30797 26526
Giải nhì 35052
Giải nhất 18219
Đặc biệt 936904
Đầu Đuôi
0 1,4,7,9
1 9
2 1,6,6
3 8
4
5 2
6
7 7,8
8 3,8
9 0,2,7,8
Đầu Đuôi
9 0
0,2 1
5,9 2
8 3
0 4
5
2,2 6
0,7,9 7
3,7,8,9 8
0,1 9
Giải tám 05
Giải bảy 977
Giải sáu 4767 8010 8845
Giải năm 3661
Giải bốn 92300 72081 81144 17875
71379 19259 77757
Giải ba 13537 04694
Giải nhì 89340
Giải nhất 81495
Đặc biệt 895715
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,5
2
3 7
4 0,4,5
5 7,9
6 1,7
7 5,7,9
8 1
9 4,5
Đầu Đuôi
0,1,4 0
6,8 1
2
3
4,9 4
0,1,4,7,9 5
6
3,5,6,7 7
8
5,7 9
Giải tám 37
Giải bảy 135
Giải sáu 0373 7327 5556
Giải năm 6157
Giải bốn 51553 13026 51497 31781
19916 44992 49740
Giải ba 57191 58535
Giải nhì 16833
Giải nhất 56350
Đặc biệt 935804
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 6,7
3 3,5,5,7
4 0
5 0,3,6,7
6
7 3
8 1
9 1,2,7
Đầu Đuôi
4,5 0
8,9 1
9 2
3,5,7 3
0 4
3,3 5
1,2,5 6
2,3,5,9 7
8
9