-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 39
Giải bảy 554
Giải sáu 1356 0338 1242
Giải năm 2211
Giải bốn 01721 72236 42221 92487
11614 28213 61915
Giải ba 88635 70532
Giải nhì 89698
Giải nhất 10381
Đặc biệt 812057
Đầu Đuôi
0
1 1,3,4,5
2 1,1
3 2,5,6,8,9
4 2
5 4,6,7
6
7
8 1,7
9 8
Đầu Đuôi
0
1,2,2,8 1
3,4 2
1 3
1,5 4
1,3 5
3,5 6
5,8 7
3,9 8
3 9
Giải tám 03
Giải bảy 492
Giải sáu 3863 7965 4971
Giải năm 7942
Giải bốn 37239 33783 55197 02464
24925 03262 48181
Giải ba 18110 51398
Giải nhì 25525
Giải nhất 10388
Đặc biệt 984741
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 5,5
3 9
4 1,2
5
6 2,3,4,5
7 1
8 1,3,8
9 2,7,8
Đầu Đuôi
1 0
4,7,8 1
4,6,9 2
0,6,8 3
6 4
2,2,6 5
6
9 7
8,9 8
3 9
Giải tám 88
Giải bảy 509
Giải sáu 8153 2916 4221
Giải năm 9185
Giải bốn 94149 33335 13199 38561
07719 77223 74658
Giải ba 46468 15968
Giải nhì 99573
Giải nhất 19843
Đặc biệt 805978
Đầu Đuôi
0 9
1 6,9
2 1,3
3 5
4 3,9
5 3,8
6 1,8,8
7 3,8
8 5,8
9 9
Đầu Đuôi
0
2,6 1
2
2,4,5,7 3
4
3,8 5
1 6
7
5,6,6,7,8 8
0,1,4,9 9