-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 66
Giải bảy 557
Giải sáu 7171 9230
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0
1
2
3 0
4
5 7
6 6
7 1
8
9
Đầu Đuôi
3 0
7 1
2
3
4
5
6 6
5 7
8
9
Giải tám 12
Giải bảy 818
Giải sáu 2192 4668 1367
Giải năm 8511
Giải bốn 90293 76817 36790 99710
61678 00933 12816
Giải ba 30168 48539
Giải nhì 64363
Giải nhất 12063
Đặc biệt 888407
Đầu Đuôi
0 7
1 0,1,2,6,7,8
2
3 3,9
4
5
6 3,3,7,8,8
7 8
8
9 0,2,3
Đầu Đuôi
1,9 0
1 1
1,9 2
3,6,6,9 3
4
5
1 6
0,1,6 7
1,6,6,7 8
3 9
Giải tám 60
Giải bảy 447
Giải sáu 4620 7663 5308
Giải năm 9343
Giải bốn 61671 37271 38634 65525
14325 44141 26117
Giải ba 95896 87158
Giải nhì 57953
Giải nhất 56926
Đặc biệt 943902
Đầu Đuôi
0 2,8
1 7
2 0,5,5,6
3 4
4 1,3,7
5 3,8
6 0,3
7 1,1
8
9 6
Đầu Đuôi
2,6 0
4,7,7 1
0 2
4,5,6 3
3 4
2,2 5
2,9 6
1,4 7
0,5 8
9