-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 80
Giải bảy 711
Giải sáu 0164 7166 6066
Giải năm 1208
Giải bốn 43351 70859 18015 51623
31166 73353 02016
Giải ba 96375 04459
Giải nhì 99420
Giải nhất 10921
Đặc biệt 281572
Đầu Đuôi
0 8
1 1,5,6
2 0,1,3
3
4
5 1,3,9,9
6 4,6,6,6
7 2,5
8 0
9
Đầu Đuôi
2,8 0
1,2,5 1
7 2
2,5 3
6 4
1,7 5
1,6,6,6 6
7
0 8
5,5 9
Giải tám 56
Giải bảy 437
Giải sáu 3938 7893 3012
Giải năm 9844
Giải bốn 95646 60902 32408 64227
04202 56069 71765
Giải ba 59418 45197
Giải nhì 89128
Giải nhất 05275
Đặc biệt 672718
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 2,8,8
2 7,8
3 7,8
4 4,6
5 6
6 5,9
7 5
8
9 3,7
Đầu Đuôi
0
1
0,0,1 2
9 3
4 4
6,7 5
4,5 6
2,3,9 7
0,1,1,2,3 8
6 9
Giải tám 95
Giải bảy 772
Giải sáu 4686 1732 8910
Giải năm 3640
Giải bốn 84354 64489 10721 95192
77065 69600 52865
Giải ba 23945 05526
Giải nhì 70035
Giải nhất 80875
Đặc biệt 088233
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 1,6
3 2,3,5
4 0,5
5 4
6 5,5
7 2,5
8 6,9
9 2,5
Đầu Đuôi
0,1,4 0
2 1
3,7,9 2
3 3
5 4
3,4,6,6,7,9 5
2,8 6
7
8
8 9