-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 81
Giải bảy 005
Giải sáu 7998 4844 9702
Giải năm 5584
Giải bốn 97883 61269 01732 07521
74720 88009 49057
Giải ba 12344 92346
Giải nhì 35640
Giải nhất 43942
Đặc biệt 704378
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1
2 0,1
3 2
4 0,2,4,4,6
5 7
6 9
7 8
8 1,3,4
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
2,8 1
0,3,4 2
8 3
4,4,8 4
0 5
4 6
5 7
7,9 8
0,6 9
Giải tám 71
Giải bảy 507
Giải sáu 7481 7520 3076
Giải năm 8263
Giải bốn 68212 96233 88623 92122
54903 68076 11323
Giải ba 04610 02496
Giải nhì 05609
Giải nhất 25815
Đặc biệt 214910
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 0,0,2,5
2 0,2,3,3
3 3
4
5
6 3
7 1,6,6
8 1
9 6
Đầu Đuôi
1,1,2 0
7,8 1
1,2 2
0,2,2,3,6 3
4
1 5
7,7,9 6
0 7
8
0 9
Giải tám 38
Giải bảy 744
Giải sáu 7698 0693 2304
Giải năm 4174
Giải bốn 68044 59324 91403 94670
66996 56285 33640
Giải ba 46874 71939
Giải nhì 07145
Giải nhất 33711
Đặc biệt 372850
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1
2 4
3 8,9
4 0,4,4,5
5 0
6
7 0,4,4
8 5
9 3,6,8
Đầu Đuôi
4,5,7 0
1 1
2
0,9 3
0,2,4,4,7,7 4
4,8 5
9 6
7
3,9 8
3 9