-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 87
Giải bảy 830
Giải sáu 2518 0375 2310
Giải năm 2390
Giải bốn 20630 86577 13806 27130
19643 04572 47730
Giải ba 01852 41609
Giải nhì 22879
Giải nhất 90379
Đặc biệt 288797
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,8
2
3 0,0,0,0
4 3
5 2
6
7 2,5,7,9,9
8 7
9 0,7
Đầu Đuôi
1,3,3,3,3,9 0
1
5,7 2
4 3
4
7 5
0 6
7,8,9 7
1 8
0,7,7 9
Giải tám 10
Giải bảy 756
Giải sáu 6499 1240 7342
Giải năm 8012
Giải bốn 93286 31503 92294 09533
81198 02447 58721
Giải ba 30658 45007
Giải nhì 94317
Giải nhất 62534
Đặc biệt 549692
Đầu Đuôi
0 3,7
1 0,2,7
2 1
3 3,4
4 0,2,7
5 6,8
6
7
8 6
9 2,4,8,9
Đầu Đuôi
1,4 0
2 1
1,4,9 2
0,3 3
3,9 4
5
5,8 6
0,1,4 7
5,9 8
9 9
Giải tám 65
Giải bảy 026
Giải sáu 8335 1782 1500
Giải năm 9200
Giải bốn 95339 59186 45636 26215
87822 72264 52081
Giải ba 78623 27837
Giải nhì 93601
Giải nhất 16210
Đặc biệt 145366
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1 0,5
2 2,3,6
3 5,6,7,9
4
5
6 4,5,6
7
8 1,2,6
9
Đầu Đuôi
0,0,1 0
0,8 1
2,8 2
2 3
6 4
1,3,6 5
2,3,6,8 6
3 7
8
3 9