-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 09
Giải bảy 088
Giải sáu 6073 3608 4680
Giải năm 3334
Giải bốn 58279 18617 30673 89292
21033 01051 05019
Giải ba 78693 26800
Giải nhì 16928
Giải nhất 27158
Đặc biệt 515653
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 7,9
2 8
3 3,4
4
5 1,3,8
6
7 3,3,9
8 0,8
9 2,3
Đầu Đuôi
0,8 0
5 1
9 2
3,5,7,7,9 3
3 4
5
6
1 7
0,2,5,8 8
0,1,7 9
Giải tám 70
Giải bảy 110
Giải sáu 3700 6765 6525
Giải năm 3373
Giải bốn 51198 06598 87651 81543
36722 86887 54341
Giải ba 55617 70991
Giải nhì 06152
Giải nhất 42033
Đặc biệt 611281
Đầu Đuôi
0 0
1 0,7
2 2,5
3 3
4 1,3
5 1,2
6 5
7 0,3
8 1,7
9 1,8,8
Đầu Đuôi
0,1,7 0
4,5,8,9 1
2,5 2
3,4,7 3
4
2,6 5
6
1,8 7
9,9 8
9
Giải tám 24
Giải bảy 211
Giải sáu 1701 9713 1075
Giải năm 1062
Giải bốn 68049 78787 87095 00840
97207 83697 77010
Giải ba 69965 05672
Giải nhì 16161
Giải nhất 22449
Đặc biệt 212382
Đầu Đuôi
0 1,7
1 0,1,3
2 4
3
4 0,9,9
5
6 1,2,5
7 2,5
8 2,7
9 5,7
Đầu Đuôi
1,4 0
0,1,6 1
6,7,8 2
1 3
2 4
6,7,9 5
6
0,8,9 7
8
4,4 9