-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 75
Giải bảy 855
Giải sáu 0564 8415 9880
Giải năm 6971
Giải bốn 13013 79452 74357 34854
04009 73408 52108
Giải ba 47610 54701
Giải nhì 49534
Giải nhất 06559
Đặc biệt 590303
Đầu Đuôi
0 1,3,8,8,9
1 0,3,5
2
3 4
4
5 2,4,5,7,9
6 4
7 1,5
8 0
9
Đầu Đuôi
1,8 0
0,7 1
5 2
0,1 3
3,5,6 4
1,5,7 5
6
5 7
0,0 8
0,5 9
Giải tám 15
Giải bảy 261
Giải sáu 1884 4622 1344
Giải năm 0903
Giải bốn 82845 70304 98278 44230
98243 99122 45951
Giải ba 68160 49249
Giải nhì 46527
Giải nhất 99237
Đặc biệt 920436
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5
2 2,2,7
3 0,6,7
4 3,4,5,9
5 1
6 0,1
7 8
8 4
9
Đầu Đuôi
3,6 0
5,6 1
2,2 2
0,4 3
0,4,8 4
1,4 5
3 6
2,3 7
7 8
4 9
Giải tám 27
Giải bảy 755
Giải sáu 6765 7181 6686
Giải năm 2333
Giải bốn 50008 54275 01999 53205
20522 72911 22025
Giải ba 34289 42142
Giải nhì 84706
Giải nhất 26088
Đặc biệt 281727
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 1
2 2,5,7,7
3 3
4 2
5 5
6 5
7 5
8 1,6,8,9
9 9
Đầu Đuôi
0
1,8 1
2,4 2
3 3
4
0,2,5,6,7 5
0,8 6
2,2 7
0,8 8
8,9 9