-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 91
Giải bảy 883
Giải sáu 6958 1518 8444
Giải năm 3292
Giải bốn 82038 33577 78661 36736
94064 05570 48504
Giải ba 29624 99515
Giải nhì 54590
Giải nhất 49605
Đặc biệt 882650
Đầu Đuôi
0 4,5
1 5,8
2 4
3 6,8
4 4
5 0,8
6 1,4
7 0,7
8 3
9 0,1,2
Đầu Đuôi
5,7,9 0
6,9 1
9 2
8 3
0,2,4,6 4
0,1 5
3 6
7 7
1,3,5 8
9
Giải tám 09
Giải bảy 290
Giải sáu 5419 5156 5438
Giải năm 3323
Giải bốn 36368 68908 80902 94495
52999 98186 48576
Giải ba 35466 77355
Giải nhì 21299
Giải nhất 43399
Đặc biệt 561317
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 7,9
2 3
3 8
4
5 5,6
6 6,8
7 6
8 6
9 0,5,9,9,9
Đầu Đuôi
9 0
1
0 2
2 3
4
5,9 5
5,6,7,8 6
1 7
0,3,6 8
0,1,9,9,9 9
Giải tám 58
Giải bảy 020
Giải sáu 9524 9276 5164
Giải năm 3894
Giải bốn 22656 94341 72075 02528
62250 56169 29641
Giải ba 29600 24248
Giải nhì 76936
Giải nhất 92115
Đặc biệt 161425
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 0,4,5,8
3 6
4 1,1,8
5 0,6,8
6 4,9
7 5,6
8
9 4
Đầu Đuôi
0,2,5 0
4,4 1
2
3
2,6,9 4
1,2,7 5
3,5,7 6
7
2,4,5 8
6 9