-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 59
Giải bảy 899
Giải sáu 8503 3095 1129
Giải năm 4530
Giải bốn 78168 40534 51741 19547
21477 89120 37616
Giải ba 69112 98904
Giải nhì 52412
Giải nhất 30430
Đặc biệt 906581
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,2,6
2 0,9
3 0,0,4
4 1,7
5 9
6 8
7 7
8 1
9 5,9
Đầu Đuôi
2,3,3 0
4,8 1
1,1 2
0 3
0,3 4
9 5
1 6
4,7 7
6 8
2,5,9 9
Giải tám 56
Giải bảy 659
Giải sáu 1656 1754 4317
Giải năm 8245
Giải bốn 11291 11709 81613 15102
85457 80496 93686
Giải ba 09868 72249
Giải nhì 43024
Giải nhất 42086
Đặc biệt 631710
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,3,7
2 4
3
4 5,9
5 4,6,6,7,9
6 8
7
8 6,6
9 1,6
Đầu Đuôi
1 0
9 1
0 2
1 3
2,5 4
4 5
5,5,8,8,9 6
1,5 7
6 8
0,4,5 9
Giải tám 43
Giải bảy 079
Giải sáu 1771 6848 6410
Giải năm 3882
Giải bốn 86935 36615 40327 53628
08467 37111 67922
Giải ba 51273 39755
Giải nhì 44856
Giải nhất 18163
Đặc biệt 808233
Đầu Đuôi
0
1 0,1,5
2 2,7,8
3 3,5
4 3,8
5 5,6
6 3,7
7 1,3,9
8 2
9
Đầu Đuôi
1 0
1,7 1
2,8 2
3,4,6,7 3
4
1,3,5 5
5 6
2,6 7
2,4 8
7 9