-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Giải tám 90
Giải bảy 365
Giải sáu 5071 0143 2147
Giải năm 6598
Giải bốn 21894 38088 39815 65000
09091 92107 89002
Giải ba 11608 28163
Giải nhì 96771
Giải nhất 89716
Đặc biệt 152507
Đầu Đuôi
0 0,2,7,7,8
1 5,6
2
3
4 3,7
5
6 3,5
7 1,1
8 8
9 0,1,4,8
Đầu Đuôi
0,9 0
7,7,9 1
0 2
4,6 3
9 4
1,6 5
1 6
0,0,4 7
0,8,9 8
9
Giải tám 79
Giải bảy 919
Giải sáu 6275 4995 5441
Giải năm 7474
Giải bốn 77803 77893 98540 06539
16434 19834 51045
Giải ba 24497 89521
Giải nhì 05381
Giải nhất 91281
Đặc biệt 713835
Đầu Đuôi
0 3
1 9
2 1
3 4,4,5,9
4 0,1,5
5
6
7 4,5,9
8 1,1
9 3,5,7
Đầu Đuôi
4 0
2,4,8,8 1
2
0,9 3
3,3,7 4
3,4,7,9 5
6
9 7
8
1,3,7 9
Giải tám 98
Giải bảy 948
Giải sáu 2780 2035 7975
Giải năm 8254
Giải bốn 07632 21882 62801 74404
54754 26349 61367
Giải ba 11420 06249
Giải nhì 98546
Giải nhất 15415
Đặc biệt 971108
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 5
2 0
3 2,5
4 6,8,9,9
5 4,4
6 7
7 5
8 0,2
9 8
Đầu Đuôi
2,8 0
0 1
3,8 2
3
0,5,5 4
1,3,7 5
4 6
6 7
0,4,9 8
4,4 9