-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Ký hiệu trúng ĐB: 10CD - 14CD - 12CD
Đặc biệt 37376
Giải nhất 12891
Giải nhì 22279 64999
Giải ba 31411 55239 92987
31305 21887 46023
Giải tư 9693 9579 0168 4861
Giải năm 8140 1306 9418
4642 9004 6377
Giải sáu 948 266 172
Giải bảy 50 76 24 36
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 1,8
2 3,4
3 6,9
4 0,2,8
5 0
6 1,6,8
7 2,6,6,7,9,9
8 7,7
9 1,3,9
Đầu Đuôi
4,5 0
1,6,9 1
4,7 2
2,9 3
0,2 4
0 5
0,3,6,7,7 6
7,8,8 7
1,4,6 8
3,7,7,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 13CM - 6CM - 5CM
Đặc biệt 06616
Giải nhất 32033
Giải nhì 10879 99942
Giải ba 63475 76892 07176
13773 23291 52816
Giải tư 7953 6150 7212 0409
Giải năm 7326 8802 2501
6687 3471 8773
Giải sáu 270 964 103
Giải bảy 48 41 40 59
Đầu Đuôi
0 1,2,3,9
1 2,6,6
2 6
3 3
4 0,1,2,8
5 0,3,9
6 4
7 0,1,3,3,5,6,9
8 7
9 1,2
Đầu Đuôi
4,5,7 0
0,4,7,9 1
0,1,4,9 2
0,3,5,7,7 3
6 4
7 5
1,1,2,7 6
8 7
4 8
0,5,7 9
Ký hiệu trúng ĐB: 2CU - 10CU - 6CU
Đặc biệt 07696
Giải nhất 05052
Giải nhì 30163 69705
Giải ba 97394 82663 27996
19116 09205 85254
Giải tư 0137 4297 8811 5555
Giải năm 1133 1664 6194
5111 1536 5086
Giải sáu 368 494 493
Giải bảy 70 03 36 84
Đầu Đuôi
0 3,5,5
1 1,1,6
2
3 3,6,6,7
4
5 2,4,5
6 3,3,4,8
7 0
8 4,6
9 3,4,4,4,6,6,7
Đầu Đuôi
7 0
1,1 1
5 2
0,3,6,6,9 3
5,6,8,9,9,9 4
0,0,5 5
1,3,3,8,9,9 6
3,9 7
6 8
9