-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Ký hiệu trúng ĐB: 12CG - 7CG - 3CG
Đặc biệt 37647
Giải nhất 52140
Giải nhì 89553 90068
Giải ba 44299 40219 65973
97734 71363 33287
Giải tư 5186 0315 8723 2476
Giải năm 0514 7691 4034
7789 0370 5295
Giải sáu 078 684 757
Giải bảy 33 60 62 32
Đầu Đuôi
0
1 4,5,9
2 3
3 2,3,4,4
4 0,7
5 3,7
6 0,2,3,8
7 0,3,6,8
8 4,6,7,9
9 1,5,9
Đầu Đuôi
4,6,7 0
9 1
3,6 2
2,3,5,6,7 3
1,3,3,8 4
1,9 5
7,8 6
4,5,8 7
6,7 8
1,8,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 10CQ - 6CQ - 7CQ
Đặc biệt 47417
Giải nhất 56746
Giải nhì 02208 90927
Giải ba 42888 58732 05678
39250 46376 08543
Giải tư 4057 1320 5051 8760
Giải năm 5996 4963 9132
4440 9148 8146
Giải sáu 948 740 043
Giải bảy 41 30 88 99
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 0,7
3 0,2,2
4 0,0,1,3,3,6,6,8,8
5 0,1,7
6 0,3
7 6,8
8 8,8
9 6,9
Đầu Đuôi
2,3,4,4,5,6 0
4,5 1
3,3 2
4,4,6 3
4
5
4,4,7,9 6
1,2,5 7
0,4,4,7,8,8 8
9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 11CY - 4CY - 2CY - 19CY
Đặc biệt 22191
Giải nhất 97112
Giải nhì 40888 39940
Giải ba 39500 73056 14865
94839 85281 96191
Giải tư 1620 0731 2825 6430
Giải năm 3602 9578 1397
3671 4851 7642
Giải sáu 954 016 641
Giải bảy 15 59 64 52
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,5,6
2 0,5
3 0,1,9
4 0,1,2
5 1,2,4,6,9
6 4,5
7 1,8
8 1,8
9 1,1,7
Đầu Đuôi
0,2,3,4 0
3,4,5,7,8,9,9 1
0,1,4,5 2
3
5,6 4
1,2,6 5
1,5 6
9 7
7,8 8
3,5 9