-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Ký hiệu trúng ĐB: 5CL - 1CL - 10CL
Đặc biệt 90398
Giải nhất 38353
Giải nhì 12735 48565
Giải ba 16557 64873 58369
16733 89160 33499
Giải tư 2676 3211 4182 2239
Giải năm 1410 9893 6515
8217 3450 8057
Giải sáu 345 359 475
Giải bảy 85 37 52 50
Đầu Đuôi
0
1 0,1,5,7
2
3 3,5,7,9
4 5
5 0,0,2,3,7,7,9
6 0,5,9
7 3,5,6
8 2,5
9 3,8,9
Đầu Đuôi
1,5,5,6 0
1 1
5,8 2
3,5,7,9 3
4
1,3,4,6,7,8 5
7 6
1,3,5,5 7
9 8
3,5,6,9 9
Ký hiệu trúng ĐB: 8CT - 7CT - 9CT
Đặc biệt 19747
Giải nhất 36897
Giải nhì 52338 58777
Giải ba 48048 58519 57844
18354 30165 42681
Giải tư 1696 8880 0159 6349
Giải năm 8361 8029 2755
9397 3422 0364
Giải sáu 368 843 762
Giải bảy 64 71 47 49
Đầu Đuôi
0
1 9
2 2,9
3 8
4 3,4,7,7,8,9,9
5 4,5,9
6 1,2,4,4,5,8
7 1,7
8 0,1
9 6,7,7
Đầu Đuôi
8 0
6,7,8 1
2,6 2
4 3
4,5,6,6 4
5,6 5
9 6
4,4,7,9,9 7
3,4,6 8
1,2,4,4,5 9
Ký hiệu trúng ĐB: 7BC - 13BC - 11BC
Đặc biệt 97615
Giải nhất 16340
Giải nhì 89362 29868
Giải ba 78216 32362 57921
95776 49042 09268
Giải tư 7310 2074 8384 4593
Giải năm 2767 0985 2000
2605 5893 7945
Giải sáu 386 509 866
Giải bảy 94 59 18 97
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 0,5,6,8
2 1
3
4 0,2,5
5 9
6 2,2,6,7,8,8
7 4,6
8 4,5,6
9 3,3,4,7
Đầu Đuôi
0,1,4 0
2 1
4,6,6 2
9,9 3
7,8,9 4
0,1,4,8 5
1,6,7,8 6
6,9 7
1,6,6 8
0,5 9