-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 10-5-2021
4BZ - 15BZ - 11BZ - 1BZ - 7BZ - 13BZ
ĐB 54247
Giải 1 69734
Giải 2 3467720804
Giải 3 582382255172439910372891704645
Giải 4 1787924920023566
Giải 5 104607284516354228570539
Giải 6 307802403
Giải 7 53292857
Đầu Đuôi
0 2,2,3,4,7
1 6,7
2 8,8,9
3 4,7,8,9,9
4 2,5,6,7,9
5 1,3,7,7
6 6
7 7
8 7
9
Đầu Đuôi
0
5 1
0,0,4 2
0,5 3
0,3 4
4 5
1,4,6 6
0,1,3,4,5,5,7,8 7
2,2,3 8
2,3,3,4 9