-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
13
94
Giải bảy
664
933
Giải sáu
1036
4939
9457
3975
9296
9031
Giải năm
8895
0795
Giải tư
89940
95852
66806
82980
82712
24556
94807
01271
28805
79486
18397
01298
03963
39961
Giải ba
49354
99349
12116
64669
Giải nhì
67954
71116
Giải nhất
59784
26133
Đặc Biệt
216755
286057
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 6,7 5
1 2,3 6,6
2
3 6,9 1,3,3
4 0,9
5 2,4,4,5,6,7 7
6 4 1,3,9
7 1,5
8 0,4 6
9 5 4,5,6,7,8

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
03
97
Giải bảy
075
989
Giải sáu
0465
8922
9385
2746
1246
2152
Giải năm
5414
6364
Giải tư
68436
23196
68265
96917
83535
22970
72818
30952
57079
33532
52383
97944
65467
97229
Giải ba
72251
01649
85765
42800
Giải nhì
07692
62807
Giải nhất
66415
94987
Đặc Biệt
216746
191762
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 3 0,7
1 4,5,7,8
2 2 9
3 5,6 2
4 6,9 4,6,6
5 1 2,2
6 5,5 2,4,5,7
7 0,5 9
8 5 3,7,9
9 2,6 7

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
48
63
Giải bảy
077
920
Giải sáu
3194
3056
9005
3511
2663
3694
Giải năm
3943
8348
Giải tư
91374
95919
83520
12158
85273
76928
96822
58580
35633
37171
27820
78536
52332
28839
Giải ba
33817
95313
81918
48791
Giải nhì
53769
72114
Giải nhất
05015
52672
Đặc Biệt
083164
396978
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5
1 3,5,7,9 1,4,8
2 0,2,8 0,0
3 2,3,6,9
4 3,8 8
5 6,8
6 4,9 3,3
7 3,4,7 1,2,8
8 0
9 4 1,4

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
64
19
Giải bảy
698
428
Giải sáu
7905
7661
9305
5051
3607
6653
Giải năm
5972
8520
Giải tư
83624
89798
82120
23120
26018
54756
14202
97335
90490
63512
88723
19646
07611
94063
Giải ba
66476
12209
26505
87962
Giải nhì
16794
56748
Giải nhất
48138
83337
Đặc Biệt
779096
272586
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2,5,5,9 5,7
1 8 1,2,9
2 0,0,4 0,3,8
3 8 5,7
4 6,8
5 6 1,3
6 1,4 2,3
7 2,6
8 6
9 4,6,8,8 0

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
95
37
Giải bảy
887
647
Giải sáu
9441
3601
9736
6905
7842
0731
Giải năm
0517
0208
Giải tư
15364
28839
38656
44543
72456
39706
96590
99709
76548
88378
88750
77565
76641
70709
Giải ba
27343
32659
34465
56189
Giải nhì
96919
59805
Giải nhất
70197
92911
Đặc Biệt
871125
839940
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 1,6 5,5,8,9,9
1 7,9 1
2 5
3 6,9 1,7
4 1,3,3 0,1,2,7,8
5 6,6,9 0
6 4 5,5
7 8
8 7 9
9 0,5,7