-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
97
03
Giải bảy
023
634
Giải sáu
6198
5323
5866
5682
2179
6233
Giải năm
0504
9403
Giải tư
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
Giải ba
15452
73811
96417
40992
Giải nhì
02513
44915
Giải nhất
29404
23736
Đặc Biệt
969577
560669
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 4,4,8 3,3
1 1,3 5,7,7
2 1,3,3
3 7 3,4,6,9
4 6
5 0,2
6 2,6 5,9
7 7 4,9
8 1 2,2
9 2,7,8 2,5

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
25
33
Giải bảy
458
812
Giải sáu
6227
1238
2564
2838
4102
2585
Giải năm
5005
1912
Giải tư
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
Giải ba
11287
20790
70979
46730
Giải nhì
11344
93048
Giải nhất
52262
07691
Đặc Biệt
434320
120655
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5 2
1 2,2,5
2 0,5,7,7 7
3 8 0,3,7,8
4 4 1,8
5 1,3,3,8 5,5
6 2,4
7 2,9
8 7,7 5
9 0,3,7 1,6

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
14
11
Giải bảy
108
381
Giải sáu
3232
9603
0955
8537
4260
6536
Giải năm
3623
7854
Giải tư
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
Giải ba
76959
49698
02185
28404
Giải nhì
06657
24514
Giải nhất
56977
22566
Đặc Biệt
502579
705153
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2,3,6,8 0,4,5
1 4 1,4
2 3,7
3 2 6,7
4 6
5 5,7,9 3,4
6 5,9,9 0,4,6
7 5,7,9
8 1,5
9 8 0,7,9

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
48
07
Giải bảy
742
266
Giải sáu
2145
6522
0057
1878
5065
5651
Giải năm
1200
5710
Giải tư
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
Giải ba
56671
52038
13883
30724
Giải nhì
84584
42391
Giải nhất
14997
84080
Đặc Biệt
941612
262598
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 0,8 0,2,7
1 2 0,5
2 2 4
3 0,8
4 2,5,6,7,8 0,3
5 7 1
6 5,6
7 1,4 8
8 2,4 0,3,7
9 4,7 1,8,8

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
21
24
Giải bảy
517
457
Giải sáu
5397
3183
2849
5087
0379
3685
Giải năm
9641
2525
Giải tư
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
Giải ba
86649
51545
10304
95842
Giải nhì
09612
73219
Giải nhất
29697
95038
Đặc Biệt
967790
773108
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 4 0,4,7,8
1 1,2,7 9
2 1 4,5
3 8 8
4 1,5,9,9 2,5
5 7
6
7 6,9 2,7,8,8,9
8 1,3 5,7
9 0,7,7,7