-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
02
84
76
Giải bảy
587
088
988
Giải sáu
1765
8729
5185
1009
1848
0071
1199
3184
7368
Giải năm
6422
0043
0650
Giải tư
87063
69562
99303
12402
13850
81306
33985
03174
84121
73466
85060
02693
45808
96172
02489
17930
01892
67505
35136
67239
98245
Giải ba
02011
89984
83723
02664
84956
60208
Giải nhì
32781
94641
17482
Giải nhất
76800
81824
26053
Đặc Biệt
259441
752060
446988
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,2,2,3,6 8,9 5,8
1 1
2 2,9 1,3,4
3 0,6,9
4 1 1,3,8 5
5 0 0,3,6
6 2,3,5 0,0,4,6 8
7 1,2,4 6
8 1,4,5,5,7 4,8 2,4,8,8,9
9 3 2,9

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
76
41
Giải bảy
398
927
Giải sáu
6026
0729
3489
2475
9654
2741
Giải năm
3110
6558
Giải tư
71777
68894
28611
00418
78569
88813
43223
85507
27081
97850
68781
77498
25946
41630
Giải ba
01655
07571
12943
11188
Giải nhì
47134
36443
Giải nhất
80069
13368
Đặc Biệt
072745
167436
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7
1 0,1,3,8
2 3,6,9 7
3 4 0,6
4 5 1,1,3,3,6
5 5 0,4,8
6 9,9 8
7 1,6,7 5
8 9 1,1,8
9 4,8 8

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
57
46
Giải bảy
972
541
Giải sáu
5259
3175
6161
8071
2195
3754
Giải năm
1502
9780
Giải tư
21833
91786
64972
37396
66907
13311
05805
26679
59307
24439
33113
13395
83687
32510
Giải ba
09412
03402
51275
40415
Giải nhì
52521
42416
Giải nhất
53232
04274
Đặc Biệt
066511
694882
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2,2,5,7 7
1 1,1,2 0,3,5,6
2 1
3 2,3 9
4 1,6
5 7,9 4
6 1
7 2,2,5 1,4,5,9
8 6 0,2,7
9 6 5,5

Thừa Thiên Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
04
Giải bảy
946
446
Giải sáu
2985
6340
6119
3490
1204
9553
Giải năm
7231
1846
Giải tư
98129
76594
36090
52224
90816
07070
13448
02520
79910
12614
81080
38116
93604
54145
Giải ba
73900
73210
50962
16549
Giải nhì
55294
03271
Giải nhất
04299
38466
Đặc Biệt
578805
211345
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 0,5 4,4,4
1 0,6,7,9 0,4,6
2 4,9 0
3 1
4 0,6,8 5,5,6,6,9
5 3
6 2,6
7 0 1
8 5 0
9 0,4,4,9 0

Khánh Hòa
Mã: KH
Kon Tum
Mã: KT
Giải tám
70
24
Giải bảy
563
989
Giải sáu
7335
1187
6298
8925
4685
5791
Giải năm
5008
0123
Giải tư
21639
52417
07244
78403
19379
52425
50223
44125
08662
27599
34235
79183
04569
80585
Giải ba
92730
27793
22869
49420
Giải nhì
04277
82097
Giải nhất
87262
44422
Đặc Biệt
802845
779763
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 3,8
1 7
2 3,5 0,2,3,4,5,5
3 0,5,9 5
4 4,5
5
6 2,3 2,3,9,9
7 0,7,9
8 7 3,5,5,9
9 3,8 1,7,9