-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị
Bình Thuận Quảng Bình
Ký hiệu trúng ĐB: 15ED - 12ED - 6ED
Đặc biệt 75608
Giải nhất 15029
Giải nhì 84241 45914
Giải ba 51731 82275 32352
85935 23665 55488
Giải tư 1313 0778 1841 0318
Giải năm 6478 3634 2034
2154 9843 1243
Giải sáu 758 605 254
Giải bảy 73 28 31 82
Đầu Đuôi
0 5,8
1 3,4,8
2 8,9
3 1,1,4,4,5
4 1,1,3,3
5 2,4,4,8
6 5
7 3,5,8,8
8 2,8
9
Đầu Đuôi
0
3,3,4,4 1
5,8 2
1,4,4,7 3
1,3,3,5,5 4
0,3,6,7 5
6
7
0,1,2,5,7,7,8 8
2 9

Ký hiệu trúng ĐB: 12CB - 11CB - 6CB
Đặc biệt 72672
Giải nhất 51065
Giải nhì 94630 19339
Giải ba 09464 27815 51563
52691 76989 64292
Giải tư 6579 9030 9424 8380
Giải năm 2007 1026 9874
1133 5720 3016
Giải sáu 956 781 069
Giải bảy 36 30 85 70
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 0,4,6
3 0,0,0,3,6,9
4
5 6
6 3,4,5,9
7 0,2,4,9
8 0,1,5,9
9 1,2
Đầu Đuôi
2,3,3,3,7,8 0
8,9 1
7,9 2
3,6 3
2,6,7 4
1,6,8 5
1,2,3,5 6
0 7
8
3,6,7,8 9

Ký hiệu trúng ĐB: 5LU - 9LU - 8LU
Đặc biệt 61214
Giải nhất 96589
Giải nhì 05378 39524
Giải ba 44679 92716 35241
04331 79251 13630
Giải tư 3161 5188 9617 0660
Giải năm 9011 5200 5087
6128 2427 2478
Giải sáu 169 178 951
Giải bảy 08 17 26 63
Đầu Đuôi
0 0,8
1 1,4,6,7,7
2 4,6,7,8
3 0,1
4 1
5 1,1
6 0,1,3,9
7 8,8,8,9
8 7,8,9
9
Đầu Đuôi
0,3,6 0
1,3,4,5,5,6 1
2
6 3
1,2 4
5
1,2 6
1,1,2,8 7
0,2,7,7,7,8 8
6,7,8 9

Ký hiệu trúng ĐB: 9LM - 15LM - 6LM
Đặc biệt 89968
Giải nhất 75866
Giải nhì 57039 79159
Giải ba 15682 14015 43743
57048 89993 40390
Giải tư 7907 4602 3921 6172
Giải năm 8234 4764 4536
9694 6843 3812
Giải sáu 974 962 317
Giải bảy 65 40 33 76
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,5,7
2 1
3 3,4,6,9
4 0,3,3,8
5 9
6 2,4,5,6,8
7 2,4,6
8 2
9 0,3,4
Đầu Đuôi
4,9 0
2 1
0,1,6,7,8 2
3,4,4,9 3
3,6,7,9 4
1,6 5
3,6,7 6
0,1 7
4,6 8
3,5 9

Ký hiệu trúng ĐB: 5KS - 2KS - 9KS
Đặc biệt 28929
Giải nhất 12758
Giải nhì 13138 05847
Giải ba 59431 76798 62214
11510 84446 58671
Giải tư 9374 6665 4420 4353
Giải năm 8562 6734 9287
5749 3439 4287
Giải sáu 878 973 592
Giải bảy 40 92 41 78
Đầu Đuôi
0
1 0,4
2 0,9
3 1,4,8,9
4 0,1,6,7,9
5 3,8
6 2,5
7 1,3,4,8,8
8 7,7
9 2,2,8
Đầu Đuôi
1,2,4 0
3,4,7 1
6,9,9 2
5,7 3
1,3,7 4
6 5
4 6
4,8,8 7
3,5,7,7,9 8
2,3,4 9