-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Ký hiệu trúng ĐB: 13PF - 7PF - 8PF
Đặc biệt 85507
Giải nhất 47061
Giải nhì 45630 18275
Giải ba 59029 93544 52148
67976 22338 44580
Giải tư 8227 1232 5070 3169
Giải năm 9048 6197 0654
7003 9418 0310
Giải sáu 313 560 309
Giải bảy 38 09 11 43
Đầu Đuôi
0 3,7,9,9
1 0,1,3,8
2 7,9
3 0,2,8,8
4 3,4,8,8
5 4
6 0,1,9
7 0,5,6
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,3,6,7,8 0
1,6 1
3 2
0,1,4 3
4,5 4
7 5
7 6
0,2,9 7
1,3,3,4,4 8
0,0,2,6 9

Ký hiệu trúng ĐB: 3PE - 9PE - 15PE
Đặc biệt 75609
Giải nhất 41130
Giải nhì 84063 04929
Giải ba 70751 43886 30932
93383 01100 62002
Giải tư 8172 9656 9138 7788
Giải năm 2320 0208 0492
9504 9985 0400
Giải sáu 114 440 299
Giải bảy 78 40 08 73
Đầu Đuôi
0 0,0,2,4,8,8,9
1 4
2 0,9
3 0,2,8
4 0,0
5 1,6
6 3
7 2,3,8
8 3,5,6,8
9 2,9
Đầu Đuôi
0,0,2,3,4,4 0
5 1
0,3,7,9 2
6,7,8 3
0,1 4
8 5
5,8 6
7
0,0,3,7,8 8
0,2,9 9

Ký hiệu trúng ĐB: 3PD - 11PD - 1PD
Đặc biệt 68355
Giải nhất 53321
Giải nhì 47449 97545
Giải ba 81898 74780 32429
97099 75658 71993
Giải tư 0398 9922 4190 4398
Giải năm 7737 0533 1756
2496 8300 2435
Giải sáu 226 653 341
Giải bảy 81 15 46 43
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 1,2,6,9
3 3,5,7
4 1,3,5,6,9
5 3,5,6,8
6
7
8 0,1
9 0,3,6,8,8,8,9
Đầu Đuôi
0,8,9 0
2,4,8 1
2 2
3,4,5,9 3
4
1,3,4,5 5
2,4,5,9 6
3 7
5,9,9,9 8
2,4,9 9

Ký hiệu trúng ĐB: 11PC - 1PC - 6PC
Đặc biệt 77107
Giải nhất 94404
Giải nhì 50088 50440
Giải ba 78387 83252 30459
44722 86383 27087
Giải tư 7230 4175 6723 8206
Giải năm 1551 6637 9931
9951 4708 6074
Giải sáu 620 414 723
Giải bảy 53 85 17 11
Đầu Đuôi
0 4,6,7,8
1 1,4,7
2 0,2,3,3
3 0,1,7
4 0
5 1,1,2,3,9
6
7 4,5
8 3,5,7,7,8
9
Đầu Đuôi
2,3,4 0
1,3,5,5 1
2,5 2
2,2,5,8 3
0,1,7 4
7,8 5
0 6
0,1,3,8,8 7
0,8 8
5 9

Ký hiệu trúng ĐB: 8PB - 10PB - 11PB
Đặc biệt 29202
Giải nhất 81626
Giải nhì 87665 10101
Giải ba 01770 81655 89053
75546 85276 85825
Giải tư 9220 5604 9123 0537
Giải năm 9382 0525 2210
8912 2474 6468
Giải sáu 114 934 500
Giải bảy 26 05 08 73
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4,5,8
1 0,2,4
2 0,3,5,5,6,6
3 4,7
4 6
5 3,5
6 5,8
7 0,3,4,6
8 2
9
Đầu Đuôi
0,1,2,7 0
0 1
0,1,8 2
2,5,7 3
0,1,3,7 4
0,2,2,5,6 5
2,2,4,7 6
3 7
0,6 8
9