-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 17
Giải bảy 946
Giải sáu 2985 6340 6119
Giải năm 7231
Giải bốn 98129 76594 36090 52224
90816 07070 13448
Giải ba 73900 73210
Giải nhì 55294
Giải nhất 04299
Đặc biệt 578805
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,6,7,9
2 4,9
3 1
4 0,6,8
5
6
7 0
8 5
9 0,4,4,9
Đầu Đuôi
0,1,4,7,9 0
3 1
2
3
2,9,9 4
0,8 5
1,4 6
1 7
4 8
1,2,9 9
Giải tám 87
Giải bảy 870
Giải sáu 3588 0889 7833
Giải năm 0149
Giải bốn 89056 54818 77681 49723
06481 37499 42064
Giải ba 26818 78631
Giải nhì 40553
Giải nhất 28911
Đặc biệt 783804
Đầu Đuôi
0 4
1 1,8,8
2 3
3 1,3
4 9
5 3,6
6 4
7 0
8 1,1,7,8,9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1,3,8,8 1
2
2,3,5 3
0,6 4
5
5 6
8 7
1,1,8 8
4,8,9 9
Giải tám 62
Giải bảy 220
Giải sáu 5236 0670 7444
Giải năm 7804
Giải bốn 95793 05768 81636 56447
59727 99486 64191
Giải ba 93036 74611
Giải nhì 67656
Giải nhất 79917
Đặc biệt 547501
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,7
2 0,7
3 6,6,6
4 4,7
5 6
6 2,8
7 0
8 6
9 1,3
Đầu Đuôi
2,7 0
0,1,9 1
6 2
9 3
0,4 4
5
3,3,3,5,8 6
1,2,4 7
6 8
9
Giải tám 47
Giải bảy 793
Giải sáu 1917 0145 9543
Giải năm 4010
Giải bốn 43164 75373 93749 35260
40887 11615 71339
Giải ba 44039 15376
Giải nhì 71867
Giải nhất 05037
Đặc biệt 971585
Đầu Đuôi
0
1 0,5,7
2
3 7,9,9
4 3,5,7,9
5
6 0,4,7
7 3,6
8 5,7
9 3
Đầu Đuôi
1,6 0
1
2
4,7,9 3
6 4
1,4,8 5
7 6
1,3,4,6,8 7
8
3,3,4 9
Giải tám 62
Giải bảy 584
Giải sáu 8341 1422 0226
Giải năm 3037
Giải bốn 85666 27374 93620 50035
88527 50545 91865
Giải ba 68568 97369
Giải nhì 01317
Giải nhất 80534
Đặc biệt 070963
Đầu Đuôi
0
1 7
2 0,2,6,7
3 4,5,7
4 1,5
5
6 2,3,5,6,8,9
7 4
8 4
9
Đầu Đuôi
2 0
4 1
2,6 2
6 3
3,7,8 4
3,4,6 5
2,6 6
1,2,3 7
6 8
6 9