-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 27-9-2021 thứ 2
Giải 8 56
Giải 7 781
Giải 6 344887972209
Giải 5 6758
Giải 4 82916840234621707864154018230665528
Giải 3 2669438730
Giải 2 49593
Giải 1 23014
ĐB 968629
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 4,6,7
2 3,8,9
3 0
4 8
5 6,8
6 4
7
8 1
9 3,4,7
Đầu Đuôi
3 0
0,8 1
2
2,9 3
1,6,9 4
5
0,1,5 6
1,9 7
2,4,5 8
0,2 9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 20-9-2021 thứ 2
Giải 8 99
Giải 7 149
Giải 6 098404644275
Giải 5 5869
Giải 4 65383830458459130730177380073563317
Giải 3 3862235684
Giải 2 53683
Giải 1 33316
ĐB 920143
Đầu Đuôi
0
1 6,7
2 2
3 0,5,8
4 3,5,9
5
6 4,9
7 5
8 3,3,4,4
9 1,9
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2 2
4,8,8 3
6,8,8 4
3,4,7 5
1 6
1 7
3 8
4,6,9 9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 13-9-2021 thứ 2
Giải 8 73
Giải 7 543
Giải 6 298620688493
Giải 5 9097
Giải 4 59835915728991638637618010405114947
Giải 3 7134028694
Giải 2 59630
Giải 1 25510
ĐB 825912
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,6
2
3 0,5,7
4 0,3,7
5 1
6 8
7 2,3
8 6
9 3,4,7
Đầu Đuôi
1,3,4 0
0,5 1
1,7 2
4,7,9 3
9 4
3 5
1,8 6
3,4,9 7
6 8
9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 6-9-2021 thứ 2
Giải 8 29
Giải 7 729
Giải 6 285776868273
Giải 5 8044
Giải 4 13830284301233488088110046563166302
Giải 3 2917951400
Giải 2 30339
Giải 1 04798
ĐB 662001
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4
1
2 9,9
3 0,0,1,4,9
4 4
5 7
6
7 3,9
8 6,8
9 8
Đầu Đuôi
0,3,3 0
0,3 1
0 2
7 3
0,3,4 4
5
8 6
5 7
8,9 8
2,2,3,7 9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 30-8-2021 thứ 2
Giải 8 76
Giải 7 556
Giải 6 710587198326
Giải 5 2966
Giải 4 60610574862120743766738331380564691
Giải 3 7522062655
Giải 2 79812
Giải 1 21753
ĐB 249539
Đầu Đuôi
0 5,5,7
1 0,2,9
2 0,6
3 3,9
4
5 3,5,6
6 6,6
7 6
8 6
9 1
Đầu Đuôi
1,2 0
9 1
1 2
3,5 3
4
0,0,5 5
2,5,6,6,7,8 6
0 7
8
1,3 9