-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 17-1-2022 thứ 2
Giải 8 80
Giải 7 843
Giải 6 097887411789
Giải 5 5849
Giải 4 19326101923929633534558051618866461
Giải 3 8286370106
Giải 2 74923
Giải 1 83843
ĐB 146131
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 3,6
3 1,4
4 1,3,3,9
5
6 1,3
7 8
8 0,8,9
9 2,6
Đầu Đuôi
8 0
3,4,6 1
9 2
2,4,4,6 3
3 4
0 5
0,2,9 6
7
7,8 8
4,8 9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 16-1-2022 chủ nhật
Giải 8 92
Giải 7 265
Giải 6 476987404682
Giải 5 6331
Giải 4 89824499109641097870900205838388097
Giải 3 8787112980
Giải 2 76727
Giải 1 62453
ĐB 464117
Đầu Đuôi
0
1 0,0,7
2 0,4,7
3 1
4 0
5 3
6 5,9
7 0,1
8 0,2,3
9 2,7
Đầu Đuôi
1,1,2,4,7,8 0
3,7 1
8,9 2
5,8 3
2 4
6 5
6
1,2,9 7
8
6 9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 10-1-2022 thứ 2
Giải 8 72
Giải 7 322
Giải 6 249568922410
Giải 5 7368
Giải 4 03854912257331227374322851971281884
Giải 3 8775260201
Giải 2 24456
Giải 1 90341
ĐB 609738
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,2
2 2,5
3 8
4 1
5 2,4,6
6 8
7 2,4
8 4,5
9 2,5
Đầu Đuôi
1 0
0,4 1
1,1,2,5,7,9 2
3
5,7,8 4
2,8,9 5
5 6
7
3,6 8
9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 9-1-2022 chủ nhật
Giải 8 43
Giải 7 216
Giải 6 487225290075
Giải 5 9209
Giải 4 04540051823961559925482082861523852
Giải 3 8806338790
Giải 2 08736
Giải 1 62060
ĐB 444846
Đầu Đuôi
0 8,9
1 5,5,6
2 5,9
3 6
4 0,3,6
5 2
6 0,3
7 2,5
8 2
9 0
Đầu Đuôi
4,6,9 0
1
5,7,8 2
4,6 3
4
1,1,2,7 5
1,3,4 6
7
0 8
0,2 9
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 3-1-2022 thứ 2
Giải 8 84
Giải 7 160
Giải 6 505886869722
Giải 5 2702
Giải 4 19046093455228373759398220085936892
Giải 3 1361169267
Giải 2 73435
Giải 1 57205
ĐB 490897
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1
2 2,2
3 5
4 5,6
5 8,9,9
6 0,7
7
8 3,4,6
9 2,7
Đầu Đuôi
6 0
1 1
0,2,2,9 2
8 3
8 4
0,3,4 5
4,8 6
6,9 7
5 8
5,5 9