-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 84
Giải bảy 088
Giải sáu 1009 1848 0071
Giải năm 0043
Giải bốn 03174 84121 73466 85060
02693 45808 96172
Giải ba 83723 02664
Giải nhì 94641
Giải nhất 81824
Đặc biệt 752060
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 1,3,4
3
4 1,3,8
5
6 0,0,4,6
7 1,2,4
8 4,8
9 3
Đầu Đuôi
6,6 0
2,4,7 1
7 2
2,4,9 3
2,6,7,8 4
5
6 6
7
0,4,8 8
0 9
Giải tám 15
Giải bảy 317
Giải sáu 3695 0888 3548
Giải năm 2004
Giải bốn 61431 04610 10978 41007
95826 79831 41347
Giải ba 37822 63009
Giải nhì 45451
Giải nhất 69092
Đặc biệt 517076
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 0,5,7
2 2,6
3 1,1
4 7,8
5 1
6
7 6,8
8 8
9 2,5
Đầu Đuôi
1 0
3,3,5 1
2,9 2
3
0 4
1,9 5
2,7 6
0,1,4 7
4,7,8 8
0 9
Giải tám 33
Giải bảy 636
Giải sáu 0858 3893 7159
Giải năm 9680
Giải bốn 77043 57880 68351 45229
10566 13550 74231
Giải ba 85761 47849
Giải nhì 24494
Giải nhất 14300
Đặc biệt 288423
Đầu Đuôi
0 0
1
2 3,9
3 1,3,6
4 3,9
5 0,1,8,9
6 1,6
7
8 0,0
9 3,4
Đầu Đuôi
0,5,8,8 0
3,5,6 1
2
2,3,4,9 3
9 4
5
3,6 6
7
5 8
2,4,5 9
Giải tám 91
Giải bảy 079
Giải sáu 7038 8970 8246
Giải năm 2759
Giải bốn 50784 42020 58053 85772
11794 69770 08275
Giải ba 03972 67274
Giải nhì 49241
Giải nhất 33521
Đặc biệt 159068
Đầu Đuôi
0
1
2 0,1
3 8
4 1,6
5 3,9
6 8
7 0,0,2,2,4,5,9
8 4
9 1,4
Đầu Đuôi
2,7,7 0
2,4,9 1
7,7 2
5 3
7,8,9 4
7 5
4 6
7
3,6 8
5,7 9
Giải tám 05
Giải bảy 263
Giải sáu 3338 5676 9686
Giải năm 3111
Giải bốn 05008 28312 19910 77179
55129 24153 95176
Giải ba 11953 57946
Giải nhì 91825
Giải nhất 01494
Đặc biệt 752291
Đầu Đuôi
0 5,8
1 0,1,2
2 5,9
3 8
4 6
5 3,3
6 3
7 6,6,9
8 6
9 1,4
Đầu Đuôi
1 0
1,9 1
1 2
5,5,6 3
9 4
0,2 5
4,7,7,8 6
7
0,3 8
2,7 9