-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 34
Giải bảy 275
Giải sáu 4658 3442 8994
Giải năm 5204
Giải bốn 40583 17782 34094 21906
26152 45668 52110
Giải ba 85967 76942
Giải nhì 93442
Giải nhất 44951
Đặc biệt 697981
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0
2
3 4
4 2,2,2
5 1,2,8
6 7,8
7 5
8 1,2,3
9 4,4
Đầu Đuôi
1 0
5,8 1
4,4,4,5,8 2
8 3
0,3,9,9 4
7 5
0 6
6 7
5,6 8
9
Giải tám 14
Giải bảy 180
Giải sáu 4489 6774 0416
Giải năm 0421
Giải bốn 01735 21389 78759 78940
88707 19879 20800
Giải ba 06784 88589
Giải nhì 28525
Giải nhất 50787
Đặc biệt 662965
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,6
2 1,5
3 5
4 0
5 9
6 5
7 4,9
8 0,4,7,9,9,9
9
Đầu Đuôi
0,4,8 0
2 1
2
3
1,7,8 4
2,3,6 5
1 6
0,8 7
8
5,7,8,8,8 9
Giải tám 43
Giải bảy 328
Giải sáu 1761 0688 7271
Giải năm 9766
Giải bốn 99720 65347 85324 14938
40105 54229 55920
Giải ba 12066 84345
Giải nhì 04307
Giải nhất 85005
Đặc biệt 325945
Đầu Đuôi
0 5,5,7
1
2 0,0,4,8,9
3 8
4 3,5,5,7
5
6 1,6,6
7 1
8 8
9
Đầu Đuôi
2,2 0
6,7 1
2
4 3
2 4
0,0,4,4 5
6,6 6
0,4 7
2,3,8 8
2 9
Giải tám 64
Giải bảy 001
Giải sáu 2563 3611 1093
Giải năm 7743
Giải bốn 90073 94061 22495 36399
34030 24305 12579
Giải ba 19603 90359
Giải nhì 13074
Giải nhất 60040
Đặc biệt 813605
Đầu Đuôi
0 1,3,5,5
1 1
2
3 0
4 0,3
5 9
6 1,3,4
7 3,4,9
8
9 3,5,9
Đầu Đuôi
3,4 0
0,1,6 1
2
0,4,6,7,9 3
6,7 4
0,0,9 5
6
7
8
5,7,9 9
Giải tám 71
Giải bảy 575
Giải sáu 3414 8347 3975
Giải năm 0083
Giải bốn 00638 27460 98512 26501
42930 68529 59179
Giải ba 30887 19121
Giải nhì 78293
Giải nhất 80148
Đặc biệt 292955
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4
2 1,9
3 0,8
4 7,8
5 5
6 0
7 1,5,5,9
8 3,7
9 3
Đầu Đuôi
3,6 0
0,2,7 1
1 2
8,9 3
1 4
5,7,7 5
6
4,8 7
3,4 8
2,7 9