-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi 25-9-2021 thứ 7
Giải 8 49
Giải 7 076
Giải 6 816658034064
Giải 5 5754
Giải 4 73391393291116243151166648146761080
Giải 3 9855794889
Giải 2 02269
Giải 1 38130
ĐB 742772
Đầu Đuôi
0 3
1
2 9
3 0
4 9
5 1,4,7
6 2,4,4,6,7,9
7 2,6
8 0,9
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
5,9 1
6,7 2
0 3
5,6,6 4
5
6,7 6
5,6 7
8
2,4,6,8 9
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi 18-9-2021 thứ 7
Giải 8 49
Giải 7 827
Giải 6 472395424338
Giải 5 9951
Giải 4 80353847757279099809157779397695918
Giải 3 4723045820
Giải 2 64126
Giải 1 83125
ĐB 442157
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 0,3,5,6,7
3 0,8
4 2,9
5 1,3,7
6
7 5,6,7
8
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
5 1
4 2
2,5 3
4
2,7 5
2,7 6
2,5,7 7
1,3 8
0,4 9
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi 11-9-2021 thứ 7
Giải 8 63
Giải 7 889
Giải 6 645631724491
Giải 5 7135
Giải 4 93825516002840265233485367705240320
Giải 3 6932836763
Giải 2 79567
Giải 1 97579
ĐB 525305
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1
2 0,5,8
3 3,5,6
4
5 2,6
6 3,3,7
7 2,9
8 9
9 1
Đầu Đuôi
0,2 0
9 1
0,5,7 2
3,6,6 3
4
0,2,3 5
3,5 6
6 7
2 8
7,8 9
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi 4-9-2021 thứ 7
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi 28-8-2021 thứ 7
Giải 8 64
Giải 7 137
Giải 6 350894374564
Giải 5 9881
Giải 4 56405427199430371195216684372093147
Giải 3 0351985446
Giải 2 50585
Giải 1 49095
ĐB 345251
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 9,9
2 0
3 7,7
4 6,7
5 1
6 4,4,8
7
8 1,5
9 5,5
Đầu Đuôi
2 0
5,8 1
2
0 3
6,6 4
0,8,9,9 5
4 6
3,3,4 7
0,6 8
1,1 9