-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 42
Giải bảy 249
Giải sáu 0271 8959 9116
Giải năm 2647
Giải bốn 89865 43562 82802 58674
33640 93441 31436
Giải ba 32992 57451
Giải nhì 96283
Giải nhất 02599
Đặc biệt 149913
Đầu Đuôi
0 2
1 3,6
2
3 6
4 0,1,2,7,9
5 1,9
6 2,5
7 1,4
8 3
9 2,9
Đầu Đuôi
4 0
4,5,7 1
0,4,6,9 2
1,8 3
7 4
6 5
1,3 6
4 7
8
4,5,9 9
Giải tám 54
Giải bảy 231
Giải sáu 9608 0070 2620
Giải năm 7673
Giải bốn 84062 87031 75600 99122
33973 58344 22342
Giải ba 19045 87361
Giải nhì 23898
Giải nhất 62594
Đặc biệt 667786
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2 0,2
3 1,1
4 2,4,5
5 4
6 1,2
7 0,3,3
8 6
9 4,8
Đầu Đuôi
0,2,7 0
3,3,6 1
2,4,6 2
7,7 3
4,5,9 4
4 5
8 6
7
0,9 8
9
Giải tám 89
Giải bảy 288
Giải sáu 2273 9650 7259
Giải năm 7721
Giải bốn 52796 96372 40444 07327
13031 08738 98906
Giải ba 15272 34730
Giải nhì 06004
Giải nhất 65487
Đặc biệt 207119
Đầu Đuôi
0 4,6
1 9
2 1,7
3 0,1,8
4 4
5 0,9
6
7 2,2,3
8 7,8,9
9 6
Đầu Đuôi
3,5 0
2,3 1
7,7 2
7 3
0,4 4
5
0,9 6
2,8 7
3,8 8
1,5,8 9
Giải tám 90
Giải bảy 865
Giải sáu 2247 3165 8522
Giải năm 1870
Giải bốn 50379 63897 51520 46612
59364 54389 95969
Giải ba 26584 45334
Giải nhì 24457
Giải nhất 20069
Đặc biệt 330618
Đầu Đuôi
0
1 2,8
2 0,2
3 4
4 7
5 7
6 4,5,5,9,9
7 0,9
8 4,9
9 0,7
Đầu Đuôi
2,7,9 0
1
1,2 2
3
3,6,8 4
6,6 5
6
4,5,9 7
1 8
6,6,7,8 9
Giải tám 81
Giải bảy 912
Giải sáu 2825 2243 0428
Giải năm 4779
Giải bốn 04661 81655 36466 00667
96488 09566 32287
Giải ba 75835 46785
Giải nhì 26911
Giải nhất 26987
Đặc biệt 990500
Đầu Đuôi
0 0
1 1,2
2 5,8
3 5
4 3
5 5
6 1,6,6,7
7 9
8 1,5,7,7,8
9
Đầu Đuôi
0 0
1,6,8 1
1 2
4 3
4
2,3,5,8 5
6,6 6
6,8,8 7
2,8 8
7 9