-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 50
Giải bảy 519
Giải sáu 7158 1050 9544
Giải năm 5143
Giải bốn 51728 41859 77215 93249
14069 63185 47769
Giải ba 66888 71415
Giải nhì 25216
Giải nhất 81992
Đặc biệt 402123
Đầu Đuôi
0
1 5,5,6,9
2 3,8
3
4 3,4,9
5 0,0,8,9
6 9,9
7
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
5,5 0
1
9 2
2,4 3
4 4
1,1,8 5
1 6
7
2,5,8 8
1,4,5,6,6 9
Giải tám 81
Giải bảy 148
Giải sáu 3382 9718 1420
Giải năm 8900
Giải bốn 42953 54187 81631 78581
01528 52778 78255
Giải ba 43556 62880
Giải nhì 67812
Giải nhất 82992
Đặc biệt 923265
Đầu Đuôi
0 0
1 2,8
2 0,8
3 1
4 8
5 3,5,6
6 5
7 8
8 0,1,1,2,7
9 2
Đầu Đuôi
0,2,8 0
3,8,8 1
1,8,9 2
5 3
4
5,6 5
5 6
8 7
1,2,4,7 8
9
Giải tám 96
Giải bảy 028
Giải sáu 5525 3260 8424
Giải năm 7743
Giải bốn 85461 90167 08841 24217
98556 95194 65820
Giải ba 14636 74639
Giải nhì 06720
Giải nhất 75925
Đặc biệt 809379
Đầu Đuôi
0
1 7
2 0,0,4,5,5,8
3 6,9
4 1,3
5 6
6 0,1,7
7 9
8
9 4,6
Đầu Đuôi
2,2,6 0
4,6 1
2
4 3
2,9 4
2,2 5
3,5,9 6
1,6 7
2 8
3,7 9
Giải tám 56
Giải bảy 483
Giải sáu 3007 3435 5705
Giải năm 1869
Giải bốn 35829 50310 51707 33300
58778 62607 81077
Giải ba 85291 07423
Giải nhì 32287
Giải nhất 75003
Đặc biệt 612285
Đầu Đuôi
0 0,3,5,7,7,7
1 0
2 3,9
3 5
4
5 6
6 9
7 7,8
8 3,5,7
9 1
Đầu Đuôi
0,1 0
9 1
2
0,2,8 3
4
0,3,8 5
5 6
0,0,0,7,8 7
7 8
2,6 9
Giải tám 41
Giải bảy 202
Giải sáu 0310 1792 0432
Giải năm 5985
Giải bốn 47247 26373 63346 16855
68044 52988 65493
Giải ba 02274 81291
Giải nhì 50328
Giải nhất 16222
Đặc biệt 556774
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 2,8
3 2
4 1,4,6,7
5 5
6
7 3,4,4
8 5,8
9 1,2,3
Đầu Đuôi
1 0
4,9 1
0,2,3,9 2
7,9 3
4,7,7 4
5,8 5
4 6
4 7
2,8 8
9