-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 46
Giải bảy 541
Giải sáu 8071 2195 3754
Giải năm 9780
Giải bốn 26679 59307 24439 33113
13395 83687 32510
Giải ba 51275 40415
Giải nhì 42416
Giải nhất 04274
Đặc biệt 694882
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,5,6
2
3 9
4 1,6
5 4
6
7 1,4,5,9
8 0,2,7
9 5,5
Đầu Đuôi
1,8 0
4,7 1
8 2
1 3
5,7 4
1,7,9,9 5
1,4 6
0,8 7
8
3,7 9
Giải tám 73
Giải bảy 469
Giải sáu 8882 3118 0239
Giải năm 6382
Giải bốn 76235 06521 02368 18876
95796 00706 25908
Giải ba 87036 74555
Giải nhì 26972
Giải nhất 51023
Đặc biệt 783196
Đầu Đuôi
0 6,8
1 8
2 1,3
3 5,6,9
4
5 5
6 8,9
7 2,3,6
8 2,2
9 6,6
Đầu Đuôi
0
2 1
7,8,8 2
2,7 3
4
3,5 5
0,3,7,9,9 6
7
0,1,6 8
3,6 9
Giải tám 09
Giải bảy 865
Giải sáu 9976 5392 1002
Giải năm 4147
Giải bốn 95794 71330 88774 68652
65431 44733 35079
Giải ba 72701 88945
Giải nhì 17379
Giải nhất 43395
Đặc biệt 162911
Đầu Đuôi
0 1,2,9
1 1
2
3 0,1,3
4 5,7
5 2
6 5
7 4,6,9,9
8
9 2,4,5
Đầu Đuôi
3 0
0,1,3 1
0,5,9 2
3 3
7,9 4
4,6,9 5
7 6
4 7
8
0,7,7 9
Giải tám 58
Giải bảy 749
Giải sáu 0013 9380 1676
Giải năm 9332
Giải bốn 80513 14373 96857 70548
75701 85156 95625
Giải ba 97240 38687
Giải nhì 35977
Giải nhất 52261
Đặc biệt 925006
Đầu Đuôi
0 1,6
1 3,3
2 5
3 2
4 0,8,9
5 6,7,8
6 1
7 3,6,7
8 0,7
9
Đầu Đuôi
4,8 0
0,6 1
3 2
1,1,7 3
4
2 5
0,5,7 6
5,7,8 7
4,5 8
4 9
Giải tám 36
Giải bảy 594
Giải sáu 2727 8755 5275
Giải năm 6893
Giải bốn 93560 70098 08082 93345
93383 97014 51992
Giải ba 72695 58979
Giải nhì 19599
Giải nhất 65476
Đặc biệt 320586
Đầu Đuôi
0
1 4
2 7
3 6
4 5
5 5
6 0
7 5,6,9
8 2,3,6
9 2,3,4,5,8,9
Đầu Đuôi
6 0
1
8,9 2
8,9 3
1,9 4
4,5,7,9 5
3,7,8 6
2 7
9 8
7,9 9