-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 16
Giải bảy 782
Giải sáu 8525 2960 1689
Giải năm 7447
Giải bốn 35924 90653 32293 93279
02438 97696 79262
Giải ba 83506 24384
Giải nhì 32401
Giải nhất 44235
Đặc biệt 876428
Đầu Đuôi
0 1,6
1 6
2 4,5,8
3 5,8
4 7
5 3
6 0,2
7 9
8 2,4,9
9 3,6
Đầu Đuôi
6 0
0 1
6,8 2
5,9 3
2,8 4
2,3 5
0,1,9 6
4 7
2,3 8
7,8 9
Giải tám 46
Giải bảy 377
Giải sáu 7803 1202 4909
Giải năm 6995
Giải bốn 80271 03937 52565 67549
48801 59213 41831
Giải ba 33042 23288
Giải nhì 42570
Giải nhất 37291
Đặc biệt 274286
Đầu Đuôi
0 1,2,3,9
1 3
2
3 1,7
4 2,6,9
5
6 5
7 0,1,7
8 6,8
9 1,5
Đầu Đuôi
7 0
0,3,7,9 1
0,4 2
0,1 3
4
6,9 5
4,8 6
3,7 7
8 8
0,4 9
Giải tám 57
Giải bảy 343
Giải sáu 4105 9105 4122
Giải năm 2826
Giải bốn 23777 41746 37905 18395
34212 32454 60905
Giải ba 29531 04158
Giải nhì 26900
Giải nhất 16410
Đặc biệt 622854
Đầu Đuôi
0 0,5,5,5,5
1 0,2
2 2,6
3 1
4 3,6
5 4,4,7,8
6
7 7
8
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
3 1
1,2 2
4 3
5,5 4
0,0,0,0,9 5
2,4 6
5,7 7
5 8
9
Giải tám 72
Giải bảy 548
Giải sáu 8449 1973 4756
Giải năm 9613
Giải bốn 17486 28979 39008 75923
76468 09626 84541
Giải ba 89708 92181
Giải nhì 52936
Giải nhất 66972
Đặc biệt 435686
Đầu Đuôi
0 8,8
1 3
2 3,6
3 6
4 1,8,9
5 6
6 8
7 2,2,3,9
8 1,6,6
9
Đầu Đuôi
0
4,8 1
7,7 2
1,2,7 3
4
5
2,3,5,8,8 6
7
0,0,4,6 8
4,7 9
Giải tám 21
Giải bảy 662
Giải sáu 2360 6262 5833
Giải năm 1831
Giải bốn 32423 61064 99178 36486
78084 97688 96304
Giải ba 03711 35190
Giải nhì 60844
Giải nhất 40729
Đặc biệt 145643
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 1,3,9
3 1,3
4 3,4
5
6 0,2,2,4
7 8
8 4,6,8
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
1,2,3 1
6,6 2
2,3,4 3
0,4,6,8 4
5
8 6
7
7,8 8
2 9