-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 08
Giải bảy 685
Giải sáu 3098 5353 0828
Giải năm 1153
Giải bốn 16396 52970 69539 90816
50391 95574 23177
Giải ba 83630 67428
Giải nhì 84827
Giải nhất 83191
Đặc biệt 997590
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 7,8,8
3 0,9
4
5 3,3
6
7 0,4,7
8 5
9 0,1,1,6,8
Đầu Đuôi
3,7,9 0
9,9 1
2
5,5 3
7 4
8 5
1,9 6
2,7 7
0,2,2,9 8
3 9
Giải tám 18
Giải bảy 738
Giải sáu 3180 1402 3026
Giải năm 9321
Giải bốn 84855 83101 56632 00581
80349 03131 68445
Giải ba 86311 16219
Giải nhì 73683
Giải nhất 81273
Đặc biệt 401394
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,8,9
2 1,6
3 1,2,8
4 5,9
5 5
6
7 3
8 0,1,3
9 4
Đầu Đuôi
8 0
0,1,2,3,8 1
0,3 2
7,8 3
9 4
4,5 5
2 6
7
1,3 8
1,4 9
Giải tám 70
Giải bảy 276
Giải sáu 1210 1738 9671
Giải năm 7431
Giải bốn 66063 19833 66580 06378
19001 67419 59357
Giải ba 85364 51706
Giải nhì 22862
Giải nhất 08092
Đặc biệt 786510
Đầu Đuôi
0 1,6
1 0,0,9
2
3 1,3,8
4
5 7
6 2,3,4
7 0,1,6,8
8 0
9 2
Đầu Đuôi
1,1,7,8 0
0,3,7 1
6,9 2
3,6 3
6 4
5
0,7 6
5 7
3,7 8
1 9
Giải tám 75
Giải bảy 014
Giải sáu 6809 7771 4406
Giải năm 5118
Giải bốn 62948 70092 11351 34808
47050 22990 87349
Giải ba 73869 25668
Giải nhì 64995
Giải nhất 63015
Đặc biệt 875010
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 0,4,5,8
2
3
4 8,9
5 0,1
6 8,9
7 1,5
8
9 0,2,5
Đầu Đuôi
1,5,9 0
5,7 1
9 2
3
1 4
1,7,9 5
0 6
7
0,1,4,6 8
0,4,6 9
Giải tám 12
Giải bảy 168
Giải sáu 6310 2032 1398
Giải năm 2102
Giải bốn 94529 22089 84804 55026
30425 92933 40258
Giải ba 10703 08311
Giải nhì 76830
Giải nhất 35316
Đặc biệt 800039
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,1,2,6
2 5,6,9
3 0,2,3,9
4
5 8
6 8
7
8 9
9 8
Đầu Đuôi
1,3 0
1 1
0,1,3 2
0,3 3
0 4
2 5
1,2 6
7
5,6,9 8
2,3,8 9