-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 33
Giải bảy 463
Giải sáu 2675 2845 4295
Giải năm 3560
Giải bốn 38340 35542 84620 67076
15423 57291 48192
Giải ba 10202 10308
Giải nhì 60077
Giải nhất 19820
Đặc biệt 570126
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2 0,0,3,6
3 3
4 0,2,5
5
6 0,3
7 5,6,7
8
9 1,2,5
Đầu Đuôi
2,2,4,6 0
9 1
0,4,9 2
2,3,6 3
4
4,7,9 5
2,7 6
7 7
0 8
9
Giải tám 92
Giải bảy 956
Giải sáu 9446 1032 7883
Giải năm 4914
Giải bốn 39438 86845 32116 79339
51393 62061 40740
Giải ba 50532 61180
Giải nhì 53183
Giải nhất 66735
Đặc biệt 529310
Đầu Đuôi
0
1 0,4,6
2
3 2,2,5,8,9
4 0,5,6
5 6
6 1
7
8 0,3,3
9 2,3
Đầu Đuôi
1,4,8 0
6 1
3,3,9 2
8,8,9 3
1 4
3,4 5
1,4,5 6
7
3 8
3 9
Giải tám 89
Giải bảy 216
Giải sáu 5116 9218 6961
Giải năm 8731
Giải bốn 28156 06250 32041 89563
27354 47478 18296
Giải ba 27178 14251
Giải nhì 45589
Giải nhất 59481
Đặc biệt 166952
Đầu Đuôi
0
1 6,6,8
2
3 1
4 1
5 0,1,2,4,6
6 1,3
7 8,8
8 1,9,9
9 6
Đầu Đuôi
5 0
3,4,5,6,8 1
5 2
6 3
5 4
5
1,1,5,9 6
7
1,7,7 8
8,8 9
Giải tám 07
Giải bảy 695
Giải sáu 3166 9507 9181
Giải năm 8912
Giải bốn 41333 03252 83700 73576
96505 69857 17667
Giải ba 67771 95718
Giải nhì 68702
Giải nhất 17232
Đặc biệt 885995
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7,7
1 2,8
2
3 2,3
4
5 2,7
6 6,7
7 1,6
8 1
9 5,5
Đầu Đuôi
0 0
7,8 1
0,1,3,5 2
3 3
4
0,9,9 5
6,7 6
0,0,5,6 7
1 8
9
Giải tám 50
Giải bảy 244
Giải sáu 5590 0650 9631
Giải năm 4299
Giải bốn 91053 03429 93644 08513
84204 83734 84815
Giải ba 54998 36670
Giải nhì 13055
Giải nhất 18025
Đặc biệt 558476
Đầu Đuôi
0 4
1 3,5
2 5,9
3 1,4
4 4,4
5 0,0,3,5
6
7 0,6
8
9 0,8,9
Đầu Đuôi
5,5,7,9 0
3 1
2
1,5 3
0,3,4,4 4
1,2,5 5
7 6
7
9 8
2,9 9