-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 26-9-2021 chủ nhật
Giải 8 06
Giải 7 736
Giải 6 928652359221
Giải 5 5600
Giải 4 19780255122104201076551240616287597
Giải 3 3247203257
Giải 2 72085
Giải 1 57081
ĐB 504248
Đầu Đuôi
0 0,6
1 2
2 1,4
3 5,6
4 2,8
5 7
6 2
7 2,6
8 0,1,5,6
9 7
Đầu Đuôi
0,8 0
2,8 1
1,4,6,7 2
3
2 4
3,8 5
0,3,7,8 6
5,9 7
4 8
9
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 19-9-2021 chủ nhật
Giải 8 13
Giải 7 085
Giải 6 742011685402
Giải 5 1875
Giải 4 03687473638631965971306601944083011
Giải 3 9974607264
Giải 2 80695
Giải 1 12891
ĐB 806545
Đầu Đuôi
0 2
1 1,3,9
2 0
3
4 0,5,6
5
6 0,3,4,8
7 1,5
8 5,7
9 1,5
Đầu Đuôi
2,4,6 0
1,7,9 1
0 2
1,6 3
6 4
4,7,8,9 5
4 6
8 7
6 8
1 9
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 12-9-2021 chủ nhật
Giải 8 23
Giải 7 987
Giải 6 821022324644
Giải 5 8848
Giải 4 15427897723669619490807423914314608
Giải 3 7941826560
Giải 2 73939
Giải 1 37010
ĐB 517767
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,8
2 3,7
3 2,9
4 2,3,4,8
5
6 0,7
7 2
8 7
9 0,6
Đầu Đuôi
1,1,6,9 0
1
3,4,7 2
2,4 3
4 4
5
9 6
2,6,8 7
0,1,4 8
3 9
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 5-9-2021 chủ nhật
Giải 8 18
Giải 7 864
Giải 6 519374855950
Giải 5 2136
Giải 4 24311249755682664831178001434036959
Giải 3 1892593642
Giải 2 03355
Giải 1 77043
ĐB 984304
Đầu Đuôi
0 0,4
1 1,8
2 5,6
3 1,6
4 0,2,3
5 0,5,9
6 4
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
0,4,5 0
1,3 1
4 2
4,9 3
0,6 4
2,5,7,8 5
2,3 6
7
1 8
5 9
XSMT » XS Kon Tum » Xổ số Kon Tum 29-8-2021 chủ nhật
Giải 8 26
Giải 7 577
Giải 6 093911392670
Giải 5 7613
Giải 4 08834622131487680711901435758664435
Giải 3 7373837701
Giải 2 18661
Giải 1 24774
ĐB 580479
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,3
2 6
3 4,5,8,9,9
4 3
5
6 1
7 0,4,6,7,9
8 6
9
Đầu Đuôi
7 0
0,1,6 1
2
1,1,4 3
3,7 4
3 5
2,7,8 6
7 7
3 8
3,3,7 9