-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 41
Giải bảy 927
Giải sáu 2475 9654 2741
Giải năm 6558
Giải bốn 85507 27081 97850 68781
77498 25946 41630
Giải ba 12943 11188
Giải nhì 36443
Giải nhất 13368
Đặc biệt 167436
Đầu Đuôi
0 7
1
2 7
3 0,6
4 1,1,3,3,6
5 0,4,8
6 8
7 5
8 1,1,8
9 8
Đầu Đuôi
3,5 0
4,4,8,8 1
2
4,4 3
5 4
7 5
3,4 6
0,2 7
5,6,8,9 8
9
Giải tám 70
Giải bảy 563
Giải sáu 7335 1187 6298
Giải năm 5008
Giải bốn 21639 52417 07244 78403
19379 52425 50223
Giải ba 92730 27793
Giải nhì 04277
Giải nhất 87262
Đặc biệt 802845
Đầu Đuôi
0 3,8
1 7
2 3,5
3 0,5,9
4 4,5
5
6 2,3
7 0,7,9
8 7
9 3,8
Đầu Đuôi
3,7 0
1
6 2
0,2,6,9 3
4 4
2,3,4 5
6
1,7,8 7
0,9 8
3,7 9
Giải tám 72
Giải bảy 969
Giải sáu 1485 1930 6006
Giải năm 8865
Giải bốn 14074 82670 19999 17069
71413 54509 47181
Giải ba 57181 13217
Giải nhì 50271
Giải nhất 46514
Đặc biệt 336619
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3,4,7,9
2
3 0
4
5
6 5,9,9
7 0,1,2,4
8 1,1,5
9 9
Đầu Đuôi
3,7 0
7,8,8 1
7 2
1 3
1,7 4
6,8 5
0 6
1 7
8
0,1,6,6,9 9
Giải tám 30
Giải bảy 971
Giải sáu 3135 9160 5036
Giải năm 9859
Giải bốn 74848 69183 64845 47023
86191 41820 47882
Giải ba 98879 55036
Giải nhì 53127
Giải nhất 62398
Đặc biệt 159494
Đầu Đuôi
0
1
2 0,3,7
3 0,5,6,6
4 5,8
5 9
6 0
7 1,9
8 2,3
9 1,4,8
Đầu Đuôi
2,3,6 0
7,9 1
8 2
2,8 3
9 4
3,4 5
3,3 6
2 7
4,9 8
5,7 9
Giải tám 54
Giải bảy 898
Giải sáu 5696 8935 6352
Giải năm 8593
Giải bốn 51473 06741 35447 97652
62337 59577 74122
Giải ba 80418 84439
Giải nhì 53399
Giải nhất 97108
Đặc biệt 092024
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 2,4
3 5,7,9
4 1,7
5 2,2,4
6
7 3,7
8
9 3,6,8,9
Đầu Đuôi
0
4 1
2,5,5 2
7,9 3
2,5 4
3 5
9 6
3,4,7 7
0,1,9 8
3,9 9