-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 37
Giải bảy 041
Giải sáu 8073 5882 1290
Giải năm 2590
Giải bốn 81537 34379 42391 60906
26840 33277 75067
Giải ba 25057 13273
Giải nhì 21830
Giải nhất 23792
Đặc biệt 294969
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 0,7,7
4 0,1
5 7
6 7,9
7 3,3,7,9
8 2
9 0,0,1,2
Đầu Đuôi
3,4,9,9 0
4,9 1
8,9 2
7,7 3
4
5
0 6
3,3,5,6,7 7
8
6,7 9
Giải tám 27
Giải bảy 683
Giải sáu 3406 1859 4455
Giải năm 2011
Giải bốn 49868 28903 72405 10181
30263 17212 25221
Giải ba 47648 01550
Giải nhì 28687
Giải nhất 81715
Đặc biệt 642847
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 1,2,5
2 1,7
3
4 7,8
5 0,5,9
6 3,8
7
8 1,3,7
9
Đầu Đuôi
5 0
1,2,8 1
1 2
0,6,8 3
4
0,1,5 5
0 6
2,4,8 7
4,6 8
5 9
Giải tám 61
Giải bảy 501
Giải sáu 2045 6587 8385
Giải năm 7480
Giải bốn 75787 61179 99392 44869
30506 87823 98320
Giải ba 49464 47931
Giải nhì 91154
Giải nhất 89653
Đặc biệt 290258
Đầu Đuôi
0 1,6
1
2 0,3
3 1
4 5
5 3,4,8
6 1,4,9
7 9
8 0,5,7,7
9 2
Đầu Đuôi
2,8 0
0,3,6 1
9 2
2,5 3
5,6 4
4,8 5
0 6
8,8 7
5 8
6,7 9
Giải tám 24
Giải bảy 470
Giải sáu 1286 2003 7245
Giải năm 3942
Giải bốn 02243 77381 48905 91604
31762 59631 19132
Giải ba 52015 99669
Giải nhì 80855
Giải nhất 63235
Đặc biệt 862471
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 5
2 4
3 1,2,5
4 2,3,5
5 5
6 2,9
7 0,1
8 1,6
9
Đầu Đuôi
7 0
3,7,8 1
3,4,6 2
0,4 3
0,2 4
0,1,3,4,5 5
8 6
7
8
6 9
Giải tám 87
Giải bảy 153
Giải sáu 2988 6353 1619
Giải năm 3757
Giải bốn 15394 43638 44561 26628
88046 22356 96369
Giải ba 54432 15809
Giải nhì 69309
Giải nhất 17719
Đặc biệt 759135
Đầu Đuôi
0 9,9
1 9,9
2 8
3 2,5,8
4 6
5 3,3,6,7
6 1,9
7
8 7,8
9 4
Đầu Đuôi
0
6 1
3 2
5,5 3
9 4
3 5
4,5 6
5,8 7
2,3,8 8
0,0,1,1,6 9