-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 78
Giải bảy 882
Giải sáu 4295 8798 3157
Giải năm 2204
Giải bốn 36597 15274 50231 40413
25349 88960 88127
Giải ba 92098 59020
Giải nhì 50278
Giải nhất 79526
Đặc biệt 990175
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 0,6,7
3 1
4 9
5 7
6 0
7 4,5,8,8
8 2
9 5,7,8,8
Đầu Đuôi
2,6 0
3 1
8 2
1 3
0,7 4
7,9 5
2 6
2,5,9 7
7,7,9,9 8
4 9
Giải tám 98
Giải bảy 452
Giải sáu 7798 9398 5368
Giải năm 6273
Giải bốn 22657 20306 61100 74512
19344 68935 16425
Giải ba 51301 17286
Giải nhì 01783
Giải nhất 65959
Đặc biệt 410940
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 2
2 5
3 5
4 0,4
5 2,7,9
6 8
7 3
8 3,6
9 8,8,8
Đầu Đuôi
0,4 0
0 1
1,5 2
7,8 3
4 4
2,3 5
0,8 6
5 7
6,9,9,9 8
5 9
Giải tám 01
Giải bảy 430
Giải sáu 8192 5812 8048
Giải năm 7961
Giải bốn 82080 14884 76496 30399
91297 89228 72624
Giải ba 76903 60583
Giải nhì 74602
Giải nhất 74488
Đặc biệt 696298
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 2
2 4,8
3 0
4 8
5
6 1
7
8 0,3,4,8
9 2,6,7,8,9
Đầu Đuôi
3,8 0
0,6 1
0,1,9 2
0,8 3
2,8 4
5
9 6
9 7
2,4,8,9 8
9 9
Giải tám 54
Giải bảy 047
Giải sáu 8678 8684 6524
Giải năm 2474
Giải bốn 77052 71835 97330 39349
76722 12579 10765
Giải ba 76849 52367
Giải nhì 95239
Giải nhất 82683
Đặc biệt 911602
Đầu Đuôi
0 2
1
2 2,4
3 0,5,9
4 7,9,9
5 2,4
6 5,7
7 4,8,9
8 3,4
9
Đầu Đuôi
3 0
1
0,2,5 2
8 3
2,5,7,8 4
3,6 5
6
4,6 7
7 8
3,4,4,7 9
Giải tám 15
Giải bảy 453
Giải sáu 4238 7806 9893
Giải năm 6004
Giải bốn 19502 71793 14857 40319
43849 65007 67365
Giải ba 98685 51872
Giải nhì 40037
Giải nhất 49526
Đặc biệt 974703
Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,7
1 5,9
2 6
3 7,8
4 9
5 3,7
6 5
7 2
8 5
9 3,3
Đầu Đuôi
0
1
0,7 2
0,5,9,9 3
0 4
1,6,8 5
0,2 6
0,3,5 7
3 8
1,4 9