-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 69
Giải bảy 779
Giải sáu 1228 3659 9418
Giải năm 8326
Giải bốn 47064 50484 44857 15075
62347 73242 10497
Giải ba 32324 01495
Giải nhì 94371
Giải nhất 68137
Đặc biệt 366196
Đầu Đuôi
0
1 8
2 4,6,8
3 7
4 2,7
5 7,9
6 4,9
7 1,5,9
8 4
9 5,6,7
Đầu Đuôi
0
7 1
4 2
3
2,6,8 4
7,9 5
2,9 6
3,4,5,9 7
1,2 8
5,6,7 9
Giải tám 53
Giải bảy 701
Giải sáu 0762 1967 6245
Giải năm 3692
Giải bốn 12520 15897 33660 48862
14282 58224 64667
Giải ba 51319 02366
Giải nhì 96390
Giải nhất 84648
Đặc biệt 487321
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 0,1,4
3
4 5,8
5 3
6 0,2,2,6,7,7
7
8 2
9 0,2,7
Đầu Đuôi
2,6,9 0
0,2 1
6,6,8,9 2
5 3
2 4
4 5
6 6
6,6,9 7
4 8
1 9
Giải tám 27
Giải bảy 049
Giải sáu 3184 3035 8865
Giải năm 6384
Giải bốn 37771 66182 85351 92234
25059 93498 49736
Giải ba 18565 76598
Giải nhì 09907
Giải nhất 32983
Đặc biệt 053517
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 7
3 4,5,6
4 9
5 1,9
6 5,5
7 1
8 2,3,4,4
9 8,8
Đầu Đuôi
0
5,7 1
8 2
8 3
3,8,8 4
3,6,6 5
3 6
0,1,2 7
9,9 8
4,5 9
Giải tám 64
Giải bảy 484
Giải sáu 9212 6304 9184
Giải năm 7369
Giải bốn 38821 21987 00826 04423
51272 25515 61363
Giải ba 74883 69349
Giải nhì 73577
Giải nhất 64096
Đặc biệt 213606
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,5
2 1,3,6
3
4 9
5
6 3,4,9
7 2,7
8 3,4,4,7
9 6
Đầu Đuôi
0
2 1
1,7 2
2,6,8 3
0,6,8,8 4
1 5
0,2,9 6
7,8 7
8
4,6 9
Giải tám 70
Giải bảy 021
Giải sáu 5999 6245 5288
Giải năm 4678
Giải bốn 10141 54209 39657 04719
13467 08127 12218
Giải ba 18916 11863
Giải nhì 55714
Giải nhất 92450
Đặc biệt 328155
Đầu Đuôi
0 9
1 4,6,8,9
2 1,7
3
4 1,5
5 0,5,7
6 3,7
7 0,8
8 8
9 9
Đầu Đuôi
5,7 0
2,4 1
2
6 3
1 4
4,5 5
1 6
2,5,6 7
1,7,8 8
0,1,9 9