-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 57
Giải bảy 972
Giải sáu 5259 3175 6161
Giải năm 1502
Giải bốn 21833 91786 64972 37396
66907 13311 05805
Giải ba 09412 03402
Giải nhì 52521
Giải nhất 53232
Đặc biệt 066511
Đầu Đuôi
0 2,2,5,7
1 1,1,2
2 1
3 2,3
4
5 7,9
6 1
7 2,2,5
8 6
9 6
Đầu Đuôi
0
1,1,2,6 1
0,0,1,3,7,7 2
3 3
4
0,7 5
8,9 6
0,5 7
8
5 9
Giải tám 21
Giải bảy 841
Giải sáu 9076 0252 0174
Giải năm 7337
Giải bốn 21448 06185 78878 68853
77942 36430 55928
Giải ba 13804 65370
Giải nhì 22671
Giải nhất 80810
Đặc biệt 236927
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 1,7,8
3 0,7
4 1,2,8
5 2,3
6
7 0,1,4,6,8
8 5
9
Đầu Đuôi
1,3,7 0
2,4,7 1
4,5 2
5 3
0,7 4
8 5
7 6
2,3 7
2,4,7 8
9
Giải tám 21
Giải bảy 291
Giải sáu 3502 9393 5029
Giải năm 6670
Giải bốn 69100 47008 76981 95651
68674 23863 95257
Giải ba 34352 97315
Giải nhì 22852
Giải nhất 10211
Đặc biệt 608649
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 1,5
2 1,9
3
4 9
5 1,2,2,7
6 3
7 0,4
8 1
9 1,3
Đầu Đuôi
0,7 0
1,2,5,8,9 1
0,5,5 2
6,9 3
7 4
1 5
6
5 7
0 8
2,4 9
Giải tám 13
Giải bảy 094
Giải sáu 0215 2508 0332
Giải năm 3597
Giải bốn 50403 93032 40863 93711
70854 97188 08594
Giải ba 59922 08474
Giải nhì 87544
Giải nhất 88467
Đặc biệt 011879
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1,3,5
2 2
3 2,2
4 4
5 4
6 3,7
7 4,9
8 8
9 4,4,7
Đầu Đuôi
0
1 1
2,3,3 2
0,1,6 3
4,5,7,9,9 4
1 5
6
6,9 7
0,8 8
7 9
Giải tám 18
Giải bảy 634
Giải sáu 0795 1691 1203
Giải năm 3101
Giải bốn 62011 32189 26688 32863
19762 13339 33488
Giải ba 41845 62610
Giải nhì 36117
Giải nhất 62514
Đặc biệt 230816
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0,1,4,6,7,8
2
3 4,9
4 5
5
6 2,3
7
8 8,8,9
9 1,5
Đầu Đuôi
1 0
0,1,9 1
6 2
0,6 3
1,3 4
4,9 5
1 6
1 7
1,8,8 8
3,8 9