-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 51
Giải bảy 284
Giải sáu 7186 0007 4333
Giải năm 3974
Giải bốn 82749 85055 68266 18651
49674 26252 68129
Giải ba 89796 91726
Giải nhì 34906
Giải nhất 10691
Đặc biệt 277193
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 6,9
3 3
4 9
5 1,1,2,5
6 6
7 4,4
8 4,6
9 1,3,6
Đầu Đuôi
0
5,5,9 1
5 2
3,9 3
7,7,8 4
5 5
0,2,6,8,9 6
0 7
8
2,4 9
Giải tám 34
Giải bảy 700
Giải sáu 4279 8084 7220
Giải năm 0954
Giải bốn 12612 39408 31173 57595
35403 70760 34157
Giải ba 31345 98877
Giải nhì 83848
Giải nhất 75982
Đặc biệt 887202
Đầu Đuôi
0 0,2,3,8
1 2
2 0
3 4
4 5,8
5 4,7
6 0
7 3,7,9
8 2,4
9 5
Đầu Đuôi
0,2,6 0
1
0,1,8 2
0,7 3
3,5,8 4
4,9 5
6
5,7 7
0,4 8
7 9
Giải tám 80
Giải bảy 493
Giải sáu 5127 1479 5081
Giải năm 6057
Giải bốn 01570 32813 44626 08562
61095 74816 69046
Giải ba 27837 49981
Giải nhì 17572
Giải nhất 98962
Đặc biệt 694679
Đầu Đuôi
0
1 3,6
2 6,7
3 7
4 6
5 7
6 2,2
7 0,2,9,9
8 0,1,1
9 3,5
Đầu Đuôi
7,8 0
8,8 1
6,6,7 2
1,9 3
4
9 5
1,2,4 6
2,3,5 7
8
7,7 9
Giải tám 42
Giải bảy 982
Giải sáu 8122 0979 4527
Giải năm 1408
Giải bốn 14837 73274 34110 81820
04480 00821 84745
Giải ba 79624 81145
Giải nhì 51018
Giải nhất 59401
Đặc biệt 381919
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,8,9
2 0,1,2,4,7
3 7
4 2,5,5
5
6
7 4,9
8 0,2
9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
0,2 1
2,4,8 2
3
2,7 4
4,4 5
6
2,3 7
0,1 8
1,7 9
Giải tám 26
Giải bảy 656
Giải sáu 3155 8278 4206
Giải năm 8081
Giải bốn 99930 46940 73155 54302
35690 12861 79154
Giải ba 53109 73782
Giải nhì 91286
Giải nhất 82474
Đặc biệt 851389
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1
2 6
3 0
4 0
5 4,5,5,6
6 1
7 4,8
8 1,2,6,9
9 0
Đầu Đuôi
3,4,9 0
6,8 1
0,8 2
3
5,7 4
5,5 5
0,2,5,8 6
7
7 8
0,8 9