-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Bến Tre Đắc Lắc Miền Bắc
Vũng Tàu Quảng Nam
Bạc Liêu
Giải tám 69
Giải bảy 201
Giải sáu 6146 4793 4170
Giải năm 6442
Giải bốn 10503 97321 51921 80533
63708 76417 53726
Giải ba 24031 27745
Giải nhì 32388
Giải nhất 42350
Đặc biệt 808663
Đầu Đuôi
0 1,3,8
1 7
2 1,1,6
3 1,3
4 2,5,6
5 0
6 3,9
7 0
8 8
9 3
Đầu Đuôi
5,7 0
0,2,2,3 1
4 2
0,3,6,9 3
4
4 5
2,4 6
1 7
0,8 8
6 9
Giải tám 50
Giải bảy 827
Giải sáu 7462 2265 0111
Giải năm 8806
Giải bốn 01459 51218 34431 14972
90011 17886 45347
Giải ba 34668 09054
Giải nhì 49326
Giải nhất 23100
Đặc biệt 009802
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 1,1,8
2 6,7
3 1
4 7
5 0,4,9
6 2,5,8
7 2
8 6
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1,1,3 1
0,6,7 2
3
5 4
6 5
0,2,8 6
2,4 7
1,6 8
5 9
Giải tám 73
Giải bảy 470
Giải sáu 0922 1717 0865
Giải năm 0081
Giải bốn 43725 00406 54811 29327
33217 67832 67681
Giải ba 82523 20669
Giải nhì 80884
Giải nhất 06588
Đặc biệt 875871
Đầu Đuôi
0 6
1 1,7,7
2 2,3,5,7
3 2
4
5
6 5,9
7 0,1,3
8 1,1,4,8
9
Đầu Đuôi
7 0
1,7,8,8 1
2,3 2
2,7 3
8 4
2,6 5
0 6
1,1,2 7
8 8
6 9
Giải tám 18
Giải bảy 118
Giải sáu 6765 2414 8084
Giải năm 3265
Giải bốn 95302 65241 90698 13264
10706 66875 74362
Giải ba 39999 93656
Giải nhì 09185
Giải nhất 24469
Đặc biệt 828237
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4,8,8
2
3 7
4 1
5 6
6 2,4,5,5,9
7 5
8 4,5
9 8,9
Đầu Đuôi
0
4 1
0,6 2
3
1,6,8 4
6,6,7,8 5
0,5 6
3 7
1,1,9 8
6,9 9
Giải tám 85
Giải bảy 054
Giải sáu 7061 6959 1406
Giải năm 1678
Giải bốn 06705 34193 11193 26254
84465 54679 28226
Giải ba 56530 90508
Giải nhì 01209
Giải nhất 63787
Đặc biệt 220410
Đầu Đuôi
0 5,6,8,9
1 0
2 6
3 0
4
5 4,4,9
6 1,5
7 8,9
8 5,7
9 3,3
Đầu Đuôi
1,3 0
6 1
2
9,9 3
5,5 4
0,6,8 5
0,2 6
8 7
0,7 8
0,5,7 9