-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 73
Giải bảy 532
Giải sáu 4680 2912 0853
Giải năm 7817
Giải bốn 44528 36584 38109 58258
63249 66723 55350
Giải ba 45286 28967
Giải nhì 19837
Giải nhất 66675
Đặc biệt 368060
Đầu Đuôi
0 9
1 2,7
2 3,8
3 2,7
4 9
5 0,3,8
6 0,7
7 3,5
8 0,4,6
9
Đầu Đuôi
5,6,8 0
1
1,3 2
2,5,7 3
8 4
7 5
8 6
1,3,6 7
2,5 8
0,4 9
Giải tám 80
Giải bảy 412
Giải sáu 2158 7108 6854
Giải năm 6754
Giải bốn 91316 47304 55905 77801
63638 72405 69666
Giải ba 67932 68924
Giải nhì 29511
Giải nhất 80778
Đặc biệt 918294
Đầu Đuôi
0 1,4,5,5,8
1 1,2,6
2 4
3 2,8
4
5 4,4,8
6 6
7 8
8 0
9 4
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
1,3 2
3
0,2,5,5,9 4
0,0 5
1,6 6
7
0,3,5,7 8
9
Giải tám 39
Giải bảy 393
Giải sáu 6523 9868 0142
Giải năm 8635
Giải bốn 80819 15379 05997 64139
12442 09886 74763
Giải ba 02797 99655
Giải nhì 87109
Giải nhất 42791
Đặc biệt 253224
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 3,4
3 5,9,9
4 2,2
5 5
6 3,8
7 9
8 6
9 1,3,7,7
Đầu Đuôi
0
9 1
4,4 2
2,6,9 3
2 4
3,5 5
8 6
9,9 7
6 8
0,1,3,3,7 9
Giải tám 11
Giải bảy 847
Giải sáu 1974 2235 9140
Giải năm 5324
Giải bốn 96347 69401 23599 88131
64475 62947 21333
Giải ba 72313 29422
Giải nhì 97100
Giải nhất 67044
Đặc biệt 713195
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1,3
2 2,4
3 1,3,5
4 0,4,7,7,7
5
6
7 4,5
8
9 5,9
Đầu Đuôi
0,4 0
0,1,3 1
2 2
1,3 3
2,4,7 4
3,7,9 5
6
4,4,4 7
8
9 9
Giải tám 10
Giải bảy 914
Giải sáu 6669 9662 9769
Giải năm 2595
Giải bốn 73067 24119 69500 41222
85432 44672 88205
Giải ba 89080 08736
Giải nhì 43683
Giải nhất 80286
Đặc biệt 277462
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0,4,9
2 2
3 2,6
4
5
6 2,2,7,9,9
7 2
8 0,3,6
9 5
Đầu Đuôi
0,1,8 0
1
2,3,6,6,7 2
8 3
1 4
0,9 5
3,8 6
6 7
8
1,6,6 9