-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa
Sóc Trăng
Giải tám 93
Giải bảy 857
Giải sáu 9299 8674 2283
Giải năm 5076
Giải bốn 40705 63204 62248 33838
73935 66607 57351
Giải ba 31981 32355
Giải nhì 08571
Giải nhất 82639
Đặc biệt 563044
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1
2
3 5,8,9
4 4,8
5 1,5,7
6
7 1,4,6
8 1,3
9 3,9
Đầu Đuôi
0
5,7,8 1
2
8,9 3
0,4,7 4
0,3,5 5
7 6
0,5 7
3,4 8
3,9 9
Giải tám 62
Giải bảy 929
Giải sáu 9936 6293 5628
Giải năm 0654
Giải bốn 86268 40828 47857 59842
36737 05416 35759
Giải ba 67026 37489
Giải nhì 84548
Giải nhất 62355
Đặc biệt 281219
Đầu Đuôi
0
1 6,9
2 6,8,8,9
3 6,7
4 2,8
5 4,5,7,9
6 2,8
7
8 9
9 3
Đầu Đuôi
0
1
4,6 2
9 3
5 4
5 5
1,2,3 6
3,5 7
2,2,4,6 8
1,2,5,8 9
Giải tám 90
Giải bảy 016
Giải sáu 5670 9121 2471
Giải năm 9407
Giải bốn 18242 75011 27323 93787
81846 37503 94415
Giải ba 97825 18064
Giải nhì 11844
Giải nhất 55301
Đặc biệt 107762
Đầu Đuôi
0 1,3,7
1 1,5,6
2 1,3,5
3
4 2,4,6
5
6 2,4
7 0,1
8 7
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
0,1,2,7 1
4,6 2
0,2 3
4,6 4
1,2 5
1,4 6
0,8 7
8
9
Giải tám 66
Giải bảy 391
Giải sáu 4525 6527 1469
Giải năm 1162
Giải bốn 09610 13452 30233 60216
86074 53642 51088
Giải ba 03332 66059
Giải nhì 59499
Giải nhất 84307
Đặc biệt 227767
Đầu Đuôi
0 7
1 0,6
2 5,7
3 2,3
4 2
5 2,9
6 2,6,7,9
7 4
8 8
9 1,9
Đầu Đuôi
1 0
9 1
3,4,5,6 2
3 3
7 4
2 5
1,6 6
0,2,6 7
8 8
5,6,9 9
Giải tám 14
Giải bảy 609
Giải sáu 1179 7570 4291
Giải năm 4524
Giải bốn 76518 29189 38166 69791
80332 39258 36142
Giải ba 38705 61740
Giải nhì 19991
Giải nhất 53197
Đặc biệt 703485
Đầu Đuôi
0 5,9
1 4,8
2 4
3 2
4 0,2
5 8
6 6
7 0,9
8 5,9
9 1,1,1,7
Đầu Đuôi
4,7 0
9,9,9 1
3,4 2
3
1,2 4
0,8 5
6 6
9 7
1,5 8
0,7,8 9