-
Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận
Trà Vinh
Giải tám 36
Giải bảy 905
Giải sáu 5037 2072 8420
Giải năm 8963
Giải bốn 15899 63989 15279 08408
14178 32797 32468
Giải ba 92976 16517
Giải nhì 87230
Giải nhất 99497
Đặc biệt 228974
Đầu Đuôi
0 5,8
1 7
2 0
3 0,6,7
4
5
6 3,8
7 2,4,6,8,9
8 9
9 7,7,9
Đầu Đuôi
2,3 0
1
7 2
6 3
7 4
0 5
3,7 6
1,3,9,9 7
0,6,7 8
7,8,9 9
Giải tám 10
Giải bảy 371
Giải sáu 7323 1340 1589
Giải năm 8649
Giải bốn 72918 26051 02956 35367
50836 55573 16607
Giải ba 97098 37493
Giải nhì 64605
Giải nhất 73212
Đặc biệt 124024
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0,2,8
2 3,4
3 6
4 0,9
5 1,6
6 7
7 1,3
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
1,4 0
5,7 1
1 2
2,7,9 3
2 4
0 5
3,5 6
0,6 7
1,9 8
4,8 9
Giải tám 17
Giải bảy 467
Giải sáu 6765 8659 7491
Giải năm 7834
Giải bốn 72262 62336 74195 88961
27362 43472 82143
Giải ba 59302 93680
Giải nhì 38472
Giải nhất 72216
Đặc biệt 765221
Đầu Đuôi
0 2
1 6,7
2 1
3 4,6
4 3
5 9
6 1,2,2,5,7
7 2,2
8 0
9 1,5
Đầu Đuôi
8 0
2,6,9 1
0,6,6,7,7 2
4 3
3 4
6,9 5
1,3 6
1,6 7
8
5 9
Giải tám 38
Giải bảy 482
Giải sáu 2682 6514 3920
Giải năm 9405
Giải bốn 33342 28247 04985 66607
95553 73057 90405
Giải ba 92813 27750
Giải nhì 88092
Giải nhất 24208
Đặc biệt 301759
Đầu Đuôi
0 5,5,7,8
1 3,4
2 0
3 8
4 2,7
5 0,3,7,9
6
7
8 2,2,5
9 2
Đầu Đuôi
2,5 0
1
4,8,8,9 2
1,5 3
1 4
0,0,8 5
6
0,4,5 7
0,3 8
5 9
Giải tám 84
Giải bảy 532
Giải sáu 1436 8308 5729
Giải năm 1357
Giải bốn 16536 34558 70328 92184
55849 03502 65325
Giải ba 69834 24511
Giải nhì 78420
Giải nhất 90733
Đặc biệt 716487
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1
2 0,5,8,9
3 2,3,4,6,6
4 9
5 7,8
6
7
8 4,4,7
9
Đầu Đuôi
2 0
1 1
0,3 2
3 3
3,8,8 4
2 5
3,3 6
5,8 7
0,2,5 8
2,4 9